Vi vill se ett helhetsgrepp för vårdcentral, folktandvård och äldreboende | Sverigedemokraterna i Örkelljunga

Vi vill se ett helhetsgrepp för vårdcentral, folktandvård och äldreboende

Flera partier har motionerat och kommit med förslag rörande både en ny vårdcentral och en ny folktandvård i Örkelljunga. Vi vill från SDs sida även ge vår bild av hur vi vill ha det. Vi skulle helst se att man gör ett samarbete med regionen och bygger både vårdcentral och folktandvård i direkt närhet till det äldreboende som ska byggas. Det kan, om det är lämpligt, eventuellt även läggas i samma byggnad.

Sverigedemokraterna i Örkelljunga har med anledning av det lämnat in följande motion till kommunfullmäktige i Örkelljunga:

 

Ta ett helhetsgrepp för vårdcentral, folktandvård och äldreboende i kommunen

 

Motion till Kommunfullmäktige i Örkelljunga:

Sverigedemokraterna vill se ett samlat grepp vad gäller vårdcentral, folktandvård och det nya äldreboendet i Örkelljunga.

Flera andra partier har motionerat om både folktandvård och vårdcentral i olika sammanhang. Vi ser dock helst att man ser till hur man får den bästa helhetslösningen. Därför vill vi att man utreder hur vi tillsammans med Region Skåne kan få den bästa helhetslösningen. Genom att placera vårdcentralen och folktandvården i anslutning till det nya äldreboendet så kan man samordna funktioner och få en välfungerande enhet där våra äldre har den service som ofta efterfrågas.

Sverigedemokraterna i Örkelljunga föreslår därför:

Att kommunen ska utreda möjligheten att i samarbete med Region Skåne ta ett helhetsgrepp för vårdcentral, folktandvård och äldreboende.  

För Sverigedemokraterna i Örkelljunga

Tommy Brorsson

 

Länk till motionen: Motion VC FT och Äldreboende