Vår Politik | Sverigedemokraterna i Örkelljunga | Sida 5

Vår Politik

Vår politik i Örkelljunga

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

Ni kan också söka vår politik utifrån nämnd och förvaltning i kommunen. Följande nämnder finns:

Utbildningsnämnden, ansvarar för utbildningsförvaltningen, som har ansvar för skolan bland annat.

 • Ungdomsbidragshärvan fortsätter i Helsingborgs stad

  Efter att det har uppmärksammats ett antal felaktiga utbetalningar från Helsingborgs stad till de politiska ungdomsförbunden i staden så kunde man ju tro att det inte fanns mer att tillägga.

  Det kan ju nu tyvärr konstateras att det skett fler felaktiga utbetalningar från staden till politiska ungdomsförbund. Den här gången handlar det om Folkpartiets ungdomsförbund (LUF) som under åren 2002-2003 fått ut sammanlagt 185 452 kr i felaktiga utbetalningar. Miljöpartiets ungdomsförbund (Grön ungdom) har 2002 fått i felaktiga bidrag totalt 52 800 kr.

  Sverigedemokraternas kommunalråd Michael Rosenberg har nu kallat samtliga partier till partiöverläggningar för som han säger ” Det viktiga nu är ju hur vi politiker snarast ska bestämma riktlinjer för hur vi ska undvika felaktiga utbetalningar framöver, det är politikerna som inte har gett tillräckliga riktlinjer till tjänstemännen och således är ju ansvaret politikernas säger han”

  Sverigedemokraterna har inte varit med att tidigare fastställa hur utbetalningar ska ske men vill nu ge tydliga direktiv hur det bör ske och föreslår följande.

  1. För att kunna få ungdomsbidrag ska föreningen inkomma med ett registreringsbevis på föreningen från skatteverket

  2. Inkomma med ett årsmötesprotokoll

  3. Ett konstituerande styrelsemötes protokoll

  4.  Att tjänstemännen åläggs att kontrollera om det aktuella ungdomspartiet även på nationell nivå har erhållit bidrag från ungdomsstyrelsen.

  Hade de förslagen varit inarbetade idag så hade inga felaktiga utbetalningar skett.

   

  Mer info
 • SD Helsingborg polisanmäler HD

  Efter att Helsingborgs Dagblad har påstått att SD Helsingborg medvetet citat: ”blåste kommunen på 900 000kr” och falskeligen hävdat att SD Helsingborg lämnat felaktiga uppgifter till Helsingborgs stad, polisanmäler nu SD Helsingborg tidningen för förtal. De felaktiga uppgifterna, som spridits till allmänheten, hade varit lätta att kontroller, om tidningen haft intresse av att kontrollera sanningshalten i dem, men tidningen har istället valt att gå ut med rykten från oseriösa sidor på internet.

  Artikeln finns fortfarande kvar på Helsingborgs Dagblads hemsida:

  http://hd.se/helsingborg/2012/06/07/sverigedemokraterna-blaste-pa-900/

  SD Helsingborg hävdar att de aldrig har uppgett några falska uppgifter till Helsingborgs stad och detta bör lätt gå att kontrollera via Helsingborgs arkiv av inlämnad uppgifter.

  För att få upprättelse ser SD Helsingborg ingen annan utväg än att polisanmäla det inträffade och även anmäla det inträffade till allmänhetens pressombudsman.

  Mer info
 • Fråga kring försvunna flyktingbarn

  Fråga kring försvunna barn

   

  Fråga till socialnämndens ordförande.                               2012-06-04

   

  Fråga till ordförande i socialnämnden.

   

  Enligt uppgift så har två av de så kallade flyktingbarn, som kommunen tagit på sig ansvaret för, försvunnit. Detta har kunnat ske utan några större reaktioner från socialnämndens sida. Det normala, om det nu kan sägas vara normalt att barn försvinner, borde vara att detta omedelbart anmäls till polis och att man börjar söka efter barnet/barnen. Även tidningen bör informeras omgående, så att tips från allmänheten kan komma in och skallgångskedjor bör organiseras. Vid behov, eller om barnet inte mycket snabbt återfinns, bör även militär kunna plockas in för att söka efter de försvunna. Idag finns mycket bra teknik som gör det möjligt att hitta människor på ett snabbt och bra sätt. Till exempel kan man använda värmekameror eller tränade hundar.

   

  Sverigedemokraterna tycker att barn aldrig kan tillåtas försvinna, utan kraftfulla reaktioner från berörd nämnd och kommunen i dess helhet. När Örkelljunga kommun tog på sig att ta emot flyktingbarn så tog man också på sig ett ”föräldraansvar” för dessa barn. Sverigedemokraterna var, som enda parti, motståndare till detta och det var vi av många anledningar. Bland annat för att man som kommun då också måste ha kompetensen att ta ansvar för dessa barn, vilket vi anser att Örkelljunga kommun saknar. Vilket också visade sig vara en korrekt uppfattning från vår sida, för bara några månader efter att barnen anlänt, visar kommunen prov på sin bristande kompetens.

   

  När det står klart att två barn försvunnit ”beställer” man helt känslolöst två nya, utan att ens försöka finna de tidigare barnen. Vad som hänt dessa barn och var de är nu, är inget socialnämnden bryr sig om. Barn, som befinner sig på institutioner, är idag mycket utsatta och det är tyvärr inte helt ovanligt att barn försvinner från institutioner för att bli arbetare i kriminella sammanhang, eller rent av utnyttjas för prostitution. Ett problem som absolut borde tas på stort allvar och man ska definitivt inte göra som Örkelljungas socialnämnd, och sticka huvudet i sanden.

   

  Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga:

   

  Tycker du att socialnämnden tar sitt ansvar för flyktingbarnen när man låter dem försvinna utan att vidta kraftfulla åtgärder?

   

   

  _______________________________

  Mikael Eskilandersson (SD)

  Mer info
 • Partistyrelsemöte och ledarutbildning i Stockholm

  Måndagen den 28 maj var det partistyrelsemöte i Stockholm. Som vanligt var distriktens ordförande inbjudna att delta på mötet. Det som jag bedömer som den viktigaste punkten under dagen var den om kommunikationsplanen som tagits fram. Denna är tänkt som ett stöd för hela partiet. Andra saker som diskuterades var arbetsordningar för både PS (partistyrelsen) och MU (medlemsutskottet).

  På tisdagen samlades distriktens ordförande för en utbildning i ledarskap, som jag tror jag talar för alla, när jag säger att den var mycket givande. Inte minst är det givande att träffa distriktsordförande från andra distrikt som kan komma med idéer och tankar som man själv inte tänkt på. Det är också bra att få någon annan som är i samma situation som en själv, att bolla både problem och möjligheter med. Som distriktsordförande är man lite av en mellanchef där man har människor ovanför sig som förväntar sig vissa saker och man har även medlemmar i distriktet, som har helt andra förväntningar. Själva ledarskapsutbildningen var intressant och vi fick en del att tänka på och ta med oss hem. Det viktigaste är kanske att inse att man aldrig blir fullärd, utan att man alltid kan bli bättre.

  Mikael Eskilandersson, distrikt Syd.

  Mer info
 • Kampanjen ”Inga fler papperspoliser!” går vidare

  Kampanjen ”Inga fler papperspoliser!” är i full gång och överallt syns kampanjande Sverigedemokrater. Bilderna här kommer från en flygbladsutdelning i Osby och i bakgrunden syns byggnaden ”Borgen”. Skicka gärna in era egna bilder från när ni är ute och kampanjar runt om i distriktet.

   

  Mer info
 • Utbildning mellan Trelleborg och Sassnitz

  Hans-Olof Andersson

  Foto: Mikael Eskilandersson

   

  Lördagen den 12:e maj var det utbildningsdag för flera av Skånes kommuner. Hans-Olof Andersson höll utbildning för ”Skåne Nordost” mellan Trelleborg och Sassnitz. Det var ett samarbete mellan flera kommunföreningar som möjliggjorde denna mycket trevliga utbildning. Det fanns medlemmar från Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommun med ombord. Distriktets utbildningsansvarige, Hans-Olof Andersson, höll i utbildningen och distriktets ordförande, Mikael Eskilandersson, berättade om distriktets arbete och den nya kampanjen ”Inga fler papperspoliser” som är i full gång. Patrik Jönsson, ordförande i Hässleholm, höll ett föredrag om nämndsarbete och partiarbete i kommunföreningarna.

   

  Mer info
 • Centerpartiet svek Örkelljunga… igen… och igen…

  Ekets skola, snart ett minne blott om C får bestämma.

  Ekets skola, snart ett minne blott om Centerpartiet får bestämma.

  ”Cent” som i centerpartiet och centralisera.

  Centerpartiet samlar in namn lokalt för att behålla folktandvården samtidigt som de sedan röstar för en nedläggning i regionstyrelsen, där de verkligen kan påverka beslutet. Partiet som länge försökt måla upp en bild av sig själva som värnare av landsbygden och de mindre enheterna har nu visat att man snarare driver på i motsatt riktning. Sverigedemokraterna fick inget gehör för sitt krav, att förkasta förslaget om nedläggning, när frågan behandlades i regionstyrelsen.

  Det är inte bara i frågan om folktandvården som centern driver på för att få till en centralisering. I budgetberedningen i Örkelljunga kom frågan om kommunens småskolor upp, i samband med att utbildningsnämndens budget diskuterades. Då var Sverigedemokraterna ensamma om att försvara småskolornas fortsatta existens, samtidigt som flera andra ifrågasatte framförallt Ekets skola. Nu ska en utredning kring småskolorna användas som ursäkt för att åter väcka frågan att stänga en eller flera av kommunens småskolor. Något som inte centerpartiet hade några invändningar mot utan även här fick Sverigedemokraterna stå ensamma som försvarare av de små skolorna i kommunen. Man kan undra om centerpartiet tänker samla in namn mot småskolornas nedläggning också, innan man röstar för deras nedläggning.

  Centerpartiet står också bakom att man ska lägga ner idrottsundervisningen i Tockarp för att vänja eleverna vid att åka till Skånes Fagerhult för att få undervisning. Ett led i nedläggningen av Tockarp skola, om ni frågar mig.

  Mer info
 • Folktandvården läggs ner i Örkelljunga

  Pressmeddelande Sverigedemokraterna Region Skåne

  120510

   

  ”Bedrövligt beslut av femklövern angående nedläggning av Folktandvården på landsbygden”

   

  Det är Sverigedemokraternas gruppledare Jens Leandersson kommentar efter Regionstyrelsens beslut. Jens Leandersson kommenterar vidare ärendet:

   

           Den strategiska plan som ligger som beslutsunderlag är undermålig och underlag bygger på önsketänkande istället för fakta. Beslutet gör att alla skåningar inte längre har nära till bra tandvård där äldre, barn och funktionsnedsatta är särskilt utsatta.

   

  Trots massiva protester från alla som är berörda så har inte den styrande majoriteten tagit till sig av kritiken eller förstått hur dåligt beslutet är. Det är ytterst beklagligt.

   

   

  För mer information

   

  Jens Leandersson, regionråd och gruppledare

  Tel: 0768-870 344

   Lars-Johan Hallgren, politisk sekreterare

  Tel: 0768-890 195

  Mer info
 • Sverigedemokraterna för invandring???

  I fredags publicerade Helsingborgs dagblad en artikel på hemsidan som senare också trycktes i lördagstidningen. Tidningen säger sig citera Sverigedemokraternas ordförande i Örkelljunga. Artikeln är baserad på att någon har skrivit några mindre lämpliga inlägg på en facebook-sida som tillhör Oldrich Pulkert. Oldrich Pulkert sitter i fullmäktige i Örkelljunga för Sverigedemokraterna. Tidningens citat av ordförande lyder som följer:

  Vad händer om någon har sådana åsikter i SD?

  – Den personen får lämna. Vi är för invandring, säger Mikael Eskilandersson.

   

  Enligt vår ordförande så har han här blivit felciterad. Han har begärt rättning av texten men ännu har ingen sådan rättning gjorts av tidningen. Problemet är att texten kan tolkas som att Sverigedemokraterna ställer sig bakom den hysteriska massinvandring som övriga partier står bakom.

  Vad Mikael Eskilandersson sa som svar, enligt honom själv, var följande:

  -Jag skulle uppmana den personen att lämna partiet då det inte är förenligt med partiets inställning, att invandrare som kommer hit ska kunna anpassa sig och bli en del av det svenska samhället.

  I rättelsen som Mikael Eskilandersson begärt, så vill han att HD ska lägga till orden ”en begränsad” så att det blir:

  ”Vi är för en begränsad invandring.”

  Då skulle i alla fall innebörden bli rätt. Sverigedemokraterna vill drastiskt minska den invandring vi har idag.

  Om tidningen gör någon rättelse återstår att se, än så länge har ingen rättelse gjorts.

  Hela artikeln och om någon rättelse gjorts, kan ni läsa här.

  Rättelse enligt ovanstående gjordes under måndagen den 16 april. 

  Mer info
 • Årsmöte för distrikt Syd 25 mars

  Mikael Eskilandersson

  Mikael Eskilandersson. Alla foton: Hans-Olof Andersson

  Söndagen den 25 mars var det årsmöte för Distrikt syd. Mötet var historiskt genom att man beslöt att dela upp Distrikt Syd i sammanlagt fyra distrikt. Detta delningsbeslut var kulmen på många års verksamhetsbyggande, och ett tecken på hur partiorganisationens styrka växer. Mötet behandlade förstår även valärendena, och en rad andra ärenden, av vilka det blev debatt i flera. 

  Mötet ägde rum i Kristianstad. Sedan SD Kristianstads ordförande Niclas Nilsson hälsat alla välkomna och gått igenom det praktiska, gick distriktsordförande Mikael Eskilandersson igenom vad som gjorts sedan han blev ordförande i juni 2011. Det faktum att det ägde rum två årsmöten 2011 (pga tidsbrist på det första mötet) komplicerade både verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.

  Närmast kameran: Matthew Bonnor, Mikael Rosenberg, Niclas Nilsson

  Mikael Eskilandersson berättade om hur verksamheten omstrukturerats. Antalet anställningar ha minskats, så att det ska finnas pengar kvar till valrörelsen 2014. Utbildningsverksamheten har fått nytt liv, och de ”nya” distrikten har fått mycket hjälp med att bygga upp sina organisationer.

  Sedan var det dags för Tony Wiklander att föredra revisionsberättelsen, i vilken en hel del kritik framfördes mot styrelsearbetet fram till juni 2011. Det blev debatt om beviljandet av ansvarsfrihet, men efter votering blev det bifall till detta.

  Tony Wiklander

  Tony Wiklander föredrog revisionsberättelsen

  Distriktet delades alltså, och de nya distrikten är alltså: Jönköpings län, Kalmar län, Hallands län, och det som nu är distrikt syd: Skåne och Kronobergs län. Styrelserna för de nya distrikten har redan valts på bildandemöten under den senaste tiden.

  Den  nya styrelsen som valdes ser ut enligt följande:

  Ordförande: Mikael Eskilandersson. Vice ordförande: Heidi Kronvall. Andre vice ordförande: Hans-Olof Andersson

  Ledamöter: Britta Hellström, Ted Ekeroth, Lars-Johan Hallgren, Rolf Ottosson, Kent Kjellgren, Tommy Nilsson, Ibb Malmgren, Nina Kain, Marlene Jenssen.

  Suppleanter: Jörgen Grubb, Arne Nilsson, Ulf Erlandsson, Håkan Engdahl, Sören Ravn.

  Heidi Kronvall

  Heidi Kronvall var en av alla som arbetade med det praktiska. Här nöjd och glad efter att alla blivit incheckade till mötet.

  Votering

  I en del ärenden blev det votering. Närmast kameran syns Mikael Eskilandersson

  Den nya styrelsen

  Den nya styrelsen. Från vänster: Hans-Olof Andersson, Håkan Engdahl, Ibb Malmgren, Ulf Erlandsson, Rolf Ottosson, Tommy Nilsson, Jörgen Grubb, Nina Kain, Arne NIlsson, Kent Kjellgren, Sören Ravn, Ted Ekeroth, Mikael Eskilandersson, Heidi Kronvall. Saknas gör Britta Hellström, Lars-Johan Hallgren, och Marlene Jenssen

   

   

  Mer info