Vår Politik | Sverigedemokraterna i Örkelljunga | Sida 4

Vår Politik

Vår politik i Örkelljunga

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

Ni kan också söka vår politik utifrån nämnd och förvaltning i kommunen. Följande nämnder finns:

Utbildningsnämnden, ansvarar för utbildningsförvaltningen, som har ansvar för skolan bland annat.

 • Inför ”skolk-sms” i Örkelljunga

  Nedanstående förslag har lämnats som motion till Örkelljungas Kommunfullmäktige

  Motion: Inför ”skolk-sms” i Örkelljunga

   

   

  Motion till fullmäktige i Örkelljunga                                   2012-11-19

   

  Örkelljunga är en kommun där föräldrars ansvar för sina barn ofta påpekas på olika sätt. Dock är det inte alltid helt lätt för föräldrar att veta allt deras barn gör. Ett lätt sätt att informera de föräldrar som så vill, om elevers frånvaro från lektioner, är genom en sms-tjänst. Detta är redan testat i andra kommuner och har där fungerat väl. Ett skolk-sms kostar ca 45-50 öre styck och tjänsten går ut på att läraren sammanställer frånvaron efter varje lektion. De föräldrar, som anmält sig till tjänsten, får sedan ett sms med uppgiften att eleven varit frånvarande.

   

  Då det idag är inskrivet i skollagen att det skall ske en närvarokontroll, kan varje skola välja sitt sätt, men just skolk-sms är effektivt ur flera perspektiv, inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv. Effektiviteten gör att detta både kan stimulera elever att gå till skolan och ökar föräldrarnas insikt i sina barns skolgång. Kort och gott minskar skolket samtidigt som skolans möjlighet att snabbt föra statistik över närvaron helt plötsligt är verklighet, utan onödigt nedlagd arbetsbelastning.

   

   

  Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige att besluta:

   

  att skolk-sms erbjuds alla vårdnadshavare till elever i grundskolan.

   

   

   

  Mikael Eskilandersson (SD)                                                Michael Bengtsson (SD)

  Mer info
 • Kommun- och landstingskonferens i Västerås

  Västerås

  Trähus i den gamla delen av Västerås. Alla foton: Hans-Olof Andersson

  Lördagen den 27 och söndagen den 28 oktober var det kommun- och landstingskonferens i Västerås. Över 300 Sverigedemokrater från hela landet debatterade politiska program och motioner och deltog i seminarier. Från syddistriktet, alltså Skåne och Kronoberg, deltog många namnkunniga politiker, inklusive de flesta av ”våra” riksdagsledamöter. En sådan här konferens är ett viktigt tillfälle att ”knyta ihop” partiet: Politiker på alla de tre politiska nivåerna får träffas.

  Kommun- och landstingspolitik skiljer ju sig mycket över landet, eftersom behoven och utmaningarna skiljer sig åt. Det finns storstads- och glesbygdskommuner, med allt mellan 3000 och 870 000 invånare, och landstingen har allt från 55000 till 2 000 000 invånare. så när det gäller att ta fram en partigemensam politik på dessa nivåer så gäller det att komma fram till politik som kan tjäna som riktlinjer, som sen får varieras efter de lokala behoven.

  Erik Almqvist och Johnny Skalin berättar om kommunala budgetar

   

  Heidi Kronvall, Bjuv, Lars-Johan Hallgren, Malmö.

   

  Riksdagsman Tony Wiklander, Åstorp

   

  Patrik Ehn, Göteborg, och Hans-Olof Andersson, Lund på seminarium om yttrandefrihet

   

  Britt Kjellgren, Kent Kjellgren, och Carin Forsell, samtliga från Helsingborg

   

  Mer info
 • Kort intervju med distrikt Syds ordförande

  En kort intervju med Mikael Eskilandersson, inspelad en regnig sommardag inför ordförandeträffen den 29 juli.

  Intervjuare: Hans-Olof Andersson.

  Bakom kameran: Ibb Malmgren

  Mer info
 • Besök i Örebro

  Efter partistyrelsens konferens utanför Örebro, där den kommande valrörelsen planerades, så tog distrikt Syds ordförande, Mikael Eskilandersson, och följde med riks valberednings sammankallande, Michael Rosenberg, på ett litet besök hos våra partivänner i Örebro. Det bjöds på både trevligt sällskap och intressanta diskussioner. Nedan finns lite bilder från besöket.

  Sverigedemokraternas gruppledare i Örebro, Jonas Millard.

  Örebro styrs av en lite udda treklöver, som bestående av KD, S och C.

  Besök i kommunstyrelserummet i Örebro.

  Fullmäktigesalen i Örebro.

  Rådhuset i Örebro.

  Sverigedemokraternas arbetsrum.

  Även ett besök på Örbro slott var inplanerat i kalendern.

   

  Mer info
 • Politisk sekreterare sökes till SDs Regiongrupp

  Sverigedemokraterna i Region Skåne Söker

  Politisk Sekreterare

   

  Regiongruppen för Sverigedemokraterna Söker en Politisk sekreterare för arbete i Region Skåne. Vården är den största delen av Regionens ansvarsområde men Regionen har även ett ansvar för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur.

   

  Region Skåne har följande ansvarsområden, Hälso- och sjukvård, Tandvård, Näringsliv, Kultur, Kollektivtrafik, Transporter, infrastruktur och samhällsplanering, Miljö och klimat

  och Samverkan med andra regioner och aktörer i Sverige och världen.

  Politikerna i Region Skåne har ett ansvar att fatta beslut baserad på fakta, bra underlag och med ansvar för Region Skånes drygt 1,2 miljoner invånare.

   

  Sverigedemokraternas Regiongrupp består av 25 politiker som finns representerade i Region Fullmäktige, Utskott, Beredningar och Nämnder. Som obundet parti utan blocktillhörighet har Sverigedemokraterna en avgörande roll inom Regionpolitiken. Sverigedemokraternas roll är därför avgörande i många frågor och beslut.

   

  Arbetsbeskrivning

  Politisk Sekreterare är en politisk tjänstemannaroll. Arbetet är varierande där man ena dagen arbetar med att ta fram underlag för debatt i regionfullmäktige och i massmedia, och nästa dag skriva tal och artiklar, läsa in facklitteratur, dialog med massmedia och intresserade medborgare, information till egen partiorganisation och partiets medlemmar.

  Arbetet består till stor del av att arbeta sammanställande och källkritiskt.

  Arbetet innehåller flera moment och mycket kontakt med tjänstemän, politiker och medborgare.

  Den som arbetar som Politisk Sekreterare är ett stöd hela regiongruppen och man bör därför ha förmåga att sätta sig in i flera varierande områden samtidigt och organisera och prioritera efter gruppens behov.

  Resor kan förekomma.

   

  Kvalifikationer

  Sverigedemokraterna söker Dig som är noggrann och organiserad.

  Mycket vikt lägger Vi vid din förmåga att uttrycka dig i skrift och social förmåga.

  Vi förutsätter att Du delar våra värderingar och åsikter, som är avgörande för att arbeta med politiska frågor med Regiongruppen.

  Då arbetstider varierar kan tjänstgöring förekomma på kvällar och helger.

  Dokumenterad erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande.

  Goda datorkunskaper och Svenska språket är ett krav.

  B körkort och tillgång till egen bil är fördelaktigt.

   

  Övrigt

  För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra god kommunikation med sökande ombedjes sökande skicka in sin ansökan via E-post.

   

  Anställningsvillkor

  Varaktighet tills vidare, dock längst till December 2014.

  Individuell Lönesättning

  Omfattning 50%

  Arbetstiden varierar så som arbetsplats

   

  Ansökan

  Ansökan skickas till Valberedningens Ordförande för Distrikt Syd.

  Adress: matthew.bonnor@sverigedemokraterna.se

   

  Ansökan skall vara Valberedningens Ordförande tillhanda senast  15:de Oktober 2012

   

  Mer info
 • Energidag med inbjudna riksdagsmän i Eslöv

  Niclas Nilsson

  Niclas Nilsson. Foto: Hans-Olof Andersson

  Lördagen den 25 augusti arrangerade distrikt Syd en ”energidag” i Eslövs medborgarhus. Medlemmar kom från hela Skåne, och en del hade rest länge än så för att få lyssna och ställa frågor.

  Först ut var Anders Östlund, VD för Öresundskraft, ett kommunalt energibolag med verksamhet i Nordvästskåne. Han började med att berätta hur elmarknaden i norden fungerar: hur marknadspriset kan variera enormt, eftersom efterfrågan är väldigt svår att påverka. marknaden för energi är inte som för varor eller tjänster som vi kan ta en paus i att konsumera, ett sjukhus till exempel måste ha sin ström, oberoende av priset. Anders Östlund tog sedan upp att det knappt har byggts några nya anläggningar för elproduktion i Sverige de senaste 40 åren. Det investeras dock stort i underhåll av det som finns, men nya anläggningar kommer att behöva byggas. Anders Östlund såg solenergi producerad i länder längre söderut, och sedan levererad hit via kabel, som framtidens elproduktion på lång sikt.

  Anders Östlund. Foto: Hans-Olof Anderson

  Näste föredragshållare var Lars Isovaara från Skellefteå. Med sin ingenjörsbakgrund har Lars en djup förståelse för energifrågor. han gick igenom svensk energidebatt alltsedan oljekrisen 1973. Kärnkraftomröstningen 1980 är vi ju många som minns som en sällsynt het politisk potatis. Då blev det en majoritet för att avveckla kärnkraften, men hittills är det ju bara Barsebäck som stängts. Troligtivs kommer inte de reaktorer vi nu har att kunna användas länge än till 2030, sedan är de uttjänta. Lars poängterade att ska det byggas nya verk för att ersätta de gamla, måste det arbetet påbörjas omgående.

  Lars Isovaara. Foto: Hans-Olof Andersson

  Sedan var det dags för Josef Fransson, även han riksdagsman. Hans föredrag handlade om vindkraft, och han var mycket kritisk mot vindkraftens framtid:

  – Det går inte att ersätta kärnkraft med vindkraft. Det påstås att vindkraften ska kunna minska koldioxidutsläppen, men de nuvarande produktionssätten har knappt några koldioxidutsläpp alls!

  Josef Fransson visade på hur vindkraften är massivt subventionerad. Han var särskilt upprörd över de politiker som säger att svenska vindkraft ska hjälpa till att minska tysk kolkraft. Då måste vi som skattebetalare i Sverige betala energin för tyskarna.

  Siste talare var Niclas Nilsson (bilden överst) Niclas är politiker i Kristianstads kommun och i Region Skåne. Han är expert på fordon, och höll ett mycket informativt föredrag om framtids drivmedel. Oljan blir på grund av minskad tillgång allt dyrare, och har allvarliga miljökonsekvenser. Niclas Nilsson gjorde klart att vårt samhälle nu måste prova sig fram med en lång rad andra drivmedel, som till exempel biogas, etanol, metanol, vätgas, och elektricitet. De lösningar som slår igenom kan bli kombinationer av dessa, till exempel så kallade hybridbilar. han poängterade att det inte råder någon brist på förnyelsebar energi på jorden, utmaningen är att omvandla tillräckliga mängder solenergi till bränslen, och så förstås de rent tekniska utmaningarna med sådant som bättre batterier för elbilar.

  Josef Fransson. Foto: Hans-Olof Andersson

  Lars Isovaara. Foto: Hans-Olof Andersson

  Dessa aktiva från SD Helsingborg var några av de som kom för att lyssna. Foto: Hans-Olof Andersson

   

  Mer info
 • Maria Magdalena marknad i Åhus

  Maria Magdalena marknad utanför Åhus. Sverigedemokraterna i Kristianstad fick på onsdagen besök av distrikt Syds ordförande Mikael Eskilandersson och SD-kvinnors Annika Nielsen. Det var en av sommarens varmaste dagar och i stort sett vindstilla, vilket gjorde värmen näst intill olidlig. Värmen till trots var marknaden relativt välbesökt och många kom fram och pratade med de glada sverigedemokraterna i tältet.

  Mer info
 • Kiviks marknad 2012

  Sverigedemokraterna distrikt Syd besökte Kiviks marknad.

  2012-07-16 till 2012-07-18 stod Sverigedemokraterna distrikt Syd på Kiviks marknad. Många var det som kom fram och pratade med oss. Nedan finns lite bilder från marknaden. Det var första gången någonsin som just Kiviks marknad, som är känd för att vara Sveriges största marknad, fick besök av distrikt Syds tält.

   

   

   

   


   

   

  Mer info
 • Almedalen i Visby 2012

   

  Sverigedemokraternas dag i Almedalen var söndagen den 1 juli. Att ha första dagen i veckan kan vara tufft, eftersom många ännu inte anlänt. Trots det var både seminarium och Jimmies tal mycket välbesökt. Nedan finns foto från första dagen i Almedalen.

  Jimmie talar i Almedalen 2012. Alla foto: Mikael Eskilandersson

  Johnny Skalin i utfrågning av K-G Bergström. Johnny gjorde ett mycket bra och påläst intryck.

  Under eftermiddagen samlades en del sverigedemokrater i Almedalen, när de kände sig färdiga med de många seminarium som anordnades.

  Sverigedemokrater från Malmö passar på att ta en paus i det gröna, innan Jimmie ska tala.

  Donners plats är lite av en naturlig samlingsplats mitt i Visby innerstad. Här syntes många sverigedemokrater under söndagen.

  Donners Brunn gjorde sig mest kända för att de stängde på SD:s dag. Smart pr-kupp eller barnsligt trams, meningarna går isär.

  SDU:are på Donners Plats mitt i Visby, lät sig villigt fotograferas.

  Många minglade runt och knöt nya kontakter. En hel del intressanta diskussioner förekom också.

  Mer info
 • Budget Örkelljunga 2013

  Budget 2013

   

  Kommunstyrelsen: minskas med 1 175 000 kr årligen.

  Halverat partistöd -175 000 kr

  Marknadsföring/utveckling -1000 000 kr

   

  Kommentar: Vi tror att den bästa marknadsföringen för kommunen fås genom att verkligen erbjuda bra förutsättningar för, kanske framför allt, barnfamiljer. Att ge barnfamiljer möjligheten att få ett dubblat vårdnadsbidrag, låg skatt, fungerande skolskjutsar och dagmamma som alternativ inom barnomsorgen, tror vi ger mer positiv publicitet och gör invånarna i Örkelljunga mer nöjda än all marknadsföring i världen.

   

   

  Utbildningsnämnden: ökas med 1 500 000 kr.

  Dubblat vårdnadsbidrag           +1000 000 kr

  Förbättrade skolskjutsar           +400 000 kr

  Föreningsbidrag i grundskolan+100 000 kr

  Behålla alla småskolor

   

  Kommentar: Att dubbla vårdnadsbidraget till 6000 kr/månaden ger fler möjligheten att utnyttja det. Därigenom bör kostnaderna för detta bli mindre än 1 miljon men vi tillskjuter ändå detta i budgeten.

   

  Det är inte i dagsläget tillåtet för en kommun att betala mer i vårdnadsbidrag än 3000 kr. Därför vill vi att Örkelljunga ansöker om att bli provkommun för ett dubbelt så högt vårdnadsbidrag, på samma sätt som Örkelljunga var provkommun för att införa vårdnadsbidraget.

  Ett annat allternativ vore att betala 2 vårdnadsbidrag till ett barn och därigenom dubbla detta. Så gör man t.ex med barnbidrag där man efter ett visst antal barn får 2 bidrag per barn. Detta borde således inte möta några hinder av nuvarande lagstiftning. 

   

   

  Föreningsbidrag till våra elever i grundskolan. 100 kr per elev skulle vi vilja att kommunen delade ut i grundskolan. På så sätt skulle fler elever har möjlighet att delta i föreningsar och det blir lite billigar för den som vill vara med i flera föreningar. Framförallt för familjer med många barn är detta ett välkommet tillskott och dessutom ökar det förhoppningsvis deltagandet i föreningslivet. Rent praktiskt görs detta lättast genom att kommunen delar ut 100kr presentkort som sedan löses in av föreningarna.   

   

  Fler dagmammor påstås det från kommunens sida att man tidigare sökt utan att finna. Vi vill göra ett nytt försök men vet att detta inte är en ekonomisk fråga, utan enbart en ideologisk fråga där vi, till skillnad från övriga partier, kan se att det finns fördelar med dagmammor för en del barn.

   

  De alltför snålt tilltagna skolskjutsarna har bidragit till många klagomål på kommunen. Därför vill vi tillskjuta medel så att dessa kan fungera på ett tillfredställande sätt. Barn som, av kommunen, tvingas gå eller cykla på några av kommunens farligaste vägar, eller blir anvisade till uppsamlingsplatser som är direkt trafikfarliga, gör att föräldrar själva tvingas skjutsa sina barn till skolan. Detta är varken bra för miljön eller säkerheten och dessutom tvingas föräldrarna att anpassa sina liv i en större utsträckning än om skolskjutsarna fungerande tillfredsställande.

  Sverigedemokraterna motsätter sig fler nedläggningar av kommunens småskolor. Vi tror att de ekonomiska medel som möjligen kan sparas genom nedläggningar av skolor är mycket små och på sikt tror vi att kostnaderna är större än vinsterna. 

   

  Inom utbildningsnämnden finns, liksom i övriga nämnder, diverse kostnader som kan kopplas direkt till massinvandringen och det mångkulturella samhällsprojektet, men dessa kostnader är lite som äggen i äggkakan, nästan omöjliga att sortera ut. Det handlar om allt från hemspråk till ökade kostnader för råvarorna i skolbespisningen. Sverigedemokraterna vill slopa hela det mångkulturella samhällsprojektet och på så sätt skulle nämnden få en mycket bättre ekonomi. Exakt hur mycket bättre återstår dock att räkna på…

   

   

   

  Socialnämnden: oförändrad

   

  Parboendegaranti är numer infört från våra partier i riksdagen.

   

  Nollavtal med migrationsverket försäkrar oss mot kommande kostnader.

   

   

  Kommentar: Parboendegaranti är en fråga som vi drivit under en längre tid. Därför är det extra trevligt att riksdagen nu genomfört det vi vill, i hela landet.

   

  Inom socialnämnden finns, liksom i övriga nämnder, diverse kostnader som kan kopplas direkt till massinvandringen och det mångkulturella samhällsprojektet, men dessa kostnader är lite som äggen i äggkakan, nästan omöjliga att sortera ut. Det handlar om allt från specialkost på särskilda boende till ständigt ökade kostnader för försörjningsstöd. Sverigedemokraterna vill slopa hela det mångkulturella samhällsprojektet och på så sätt skulle nämnden få en mycket bättre ekonomi. Exakt hur mycket bättre återstår dock att räkna på…

   

   

   

  Samhällsbyggnadsnämnden: oförändrad

   

   

  ______________________________________________________

  I övrigt enligt majoritetens förslag.

   

  Mer info