Vår Politik | Sverigedemokraterna i Örkelljunga | Sida 10

Vår Politik

Vår politik i Örkelljunga

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

Ni kan också söka vår politik utifrån nämnd och förvaltning i kommunen. Följande nämnder finns:

Utbildningsnämnden, ansvarar för utbildningsförvaltningen, som har ansvar för skolan bland annat.

 • Vill du vara med och bestämma i Sd ?

  Snart är 2009 här och med ett nytt år följer ett nytt årsmöte. Vi söker därför medlemmar som kan tänka sig att sitta i styrelsen för Sverigedemokraterna i Örkelljunga under 2009. Vi ser det som positivt om vi kan utöka styrelsen med ytterliggare några personer jämfört med tidigare år. Så är du intresserad, eller känner någon medlem som är det, så tveka inte att höra av dej till oss.
  Du kan ringa på tele 070 – 765 84 79 eller maila på orkelljunga@sverigedemokraterna.se
  Samtidigt vill jag passa på att önska god jul och en trevlig Lucia.

  Mikael Eskilandersson 2008-12-11

  Mer info
 • Motionerna avslogs av KF

  Motionerna avslogs som väntat av kommunfullmäktige.

  Måndagens kommunfullmäktige avslog Sverigedemokraternas båda motioner. Motionen om att anlita ordningsvakter avslogs och bland alla de som yrkade avslag på motionen framhölls att det var polisens uppgift. Niclas Bengtsson framhöll också att det var polisens uppgift men ifrågasatte vad man skulle göra när polisen inte gjorde något. Som exempel tog han, att det tog ett och ett halvt dygn för polisen att komma till brottsplatsen då det begicks ett mord i Örkelljunga. Ett mord som aldrig har blivit upprett.

  Motionen om parboendegaranti för våra äldre väckte ett stort intresse och flera företrädare för andra partier röstade för motionen. Dock inte tillräckligt många för att motionen skulle antas. Motiven för att avslå motionen sades vara att kostnaden för en sådan garanti inte var utredd ordentligt samt att det idag inte fanns något behov för en sådan garanti. Hur man nu kan veta det.
  M.Eskilandersson 2008-09-28

  Mer info
 • Tidigare dömda i farten igen

  Samma gärningsmän häktas igen och igen.

  Tre tjejer från Örkelljunga misshandlades tidigare av ett invandrargäng från Landskrona.
  Tre av gärningsmännen dömdes senare för misshandeln till ungdomsvård/ungdomstjänst 150 timmar respektive 30 timmar, utom 18:åringen som dömdes till fängelse i en månad.
  Att straffen i Sverige är låga vet vi sedan tidigare men dessa straff var verkligen löjligt låga.

  Vilken signal sänder man till dessa unga kriminella? Att det var väl inte så farligt, det var ju bara några svenskar som drabbades. Fortsätt ni att begå brott bara, tänk inte på konsekvenserna. Konsekvenserna kommer ändå knappast märkas för er, tyvärr är det lite värre för offren…

  Åtminstone några av de killar som blev dömda för den grymma och hänsynslösa misshandeln har också fortsatt att begå brott.
  En av killarna sitter just nu anhållen för gruppvåldtäkt mot ett barn och rättegången kommer att inledas i morgon (onsdag 8/10).

  En av killarna åtalades tidigare i år för en annan misshandel i Landskrona som ska ha ägt rum den 5 mars i år. Om inte dessa invandrarungdomar straffas ordentligt för de brott de begår så kommer de aldrig att lära sig. Straffen måste höjas för grova kriminella handlingar så att dessa personer kommer bort från gator och torg. Det är viktigt, inte minst, för att vi föräldrar ska våga låta våra döttrar gå ut
  M.Eskilandersson 2008-10-07

  Mer info
 • Riksårsmötet 2008

  Under riksårsmötet hade vi från Örkelljunga en representant medverkande. Vår sekreterare Mikael Eskilandersson var en av de utvalda ombuden som förde vår talan i Karlstad. Läs mer om RÅ på partiets hemsida: www.sverigedemokraterna.se


  Fotograf: Dragan Klaric
  Debatten blev stundtals het. Framför allt i de politiska frågorna om bränsleskatten och religösa friskolor. Läs mer om det på: http://www.sdkuriren.se/blog/index.php/partiet/2008/05/05/brinnande_engagemang_pa_riksarsmotets_si

  Mer info
 • Inför en kommunal ”parboendegaranti

  Örkelljunga, torsdag 1 november 2007

  Ensamheten när man blir äldre är ett gissel. Människor kan leva ett långt liv ihop. Om olyckan inträffar och ens partner behöver bo på ett äldreboende eller rent ut av att båda behöver plats på ett äldreboende så finns det ingen rättighet som garanterar och som säger att du och din livskamrat ska få bo ihop på ålderns höst. Kommunen har rätt att splittra gifta par mot sin vilja vilket vi starkt motsätter oss.

  Det finns tyvärr exempel på hur människor som levt tillsammans hela sitt liv nekas att fortsätta bo tillsammans när de behöver komma in på ett äldreboende. Inga par ska behöva splittras mot sin vilja och därför vill Sverigedemokraterna införa en parboendegaranti inom ramen för en kommunal omsorgsgaranti.

  Kommunfullmäktige föreslås besluta:

  Att uppdra åt socialnämnden att se till att det utformas en kommunal omsorgsgaranti som ger äldre människor rätt till att bo ihop även på ålderns höst

  För Sverigedemokraterna

  Michael Bengtsson Niclas Bengtsson

  Mer info
 • Förbud mot huvudbonader under lektionstid

  Örkelljunga, torsdag 1november 2007

  Detta är egentligen en fråga för ”Barn och utbildningsnämnden” men eftersom Sverigedemokraterna saknar plats i nämnden och kommunfullmäktige beslutar över BoU-nämnden lägger vi motionen i kommunfullmäktige.
  Under lektionstid ska man ta av mössor och kepsar. Det tillhör normalt hyfs att inte ha huvudbonad inomhus. Detta har man idag regler för på varje skola för sig. På senare tid har dock skolorna fått en ny huvudbonad att ta ställning till. Slöja som påstås bäras av religiösa skäl undantas från reglerna på en del skolor. För att underlätta för rektorerna på de olika skolorna vill vi ha ett generellt förbud som gäller på lektionstid. Detta även för att undvika utanförskap och mobbing.

  Kommunfullmäktige föreslås besluta:

  Att införa ett förbud mot alla typer av huvudbonader under lektionstid i samtliga skolor i kommunen.

  För Sverigedemokraterna

  Michael Bengtsson Niclas Bengtsson

  Mer info
 • Bevakning i Örkelljunga

  Örkelljunga, torsdag den 20 september 2007

  Motion angående bevakning

  Vandaliseringarna och stölderna i Örkelljunga kostar både Örkelljunga kommun och andra aktörer stora belopp. Aktörer på ejdern har råkat ut för obehag ett flertal gånger. Skolorna och ett flertal företagare har också drabbats.

  I Ängelholm har man haft bekymmer med brottsligheten och där har man från kommunens sida startat ett försöksprojekt med ordningsvakter, som skall patrullera kvälls- och nattetid. Även polisen i Ängelholm är positiv till försöksprojektet och menar att många av brotten kan förebyggas genom att ha ordningsvakter då polisens resurser inte räcker till för att vara på plats i den utsträckning som behövs.

  Vi menar att Örkelljunga kommun bör starta ett liknande försöksprojekt. Vi ser kostnaden för detta projekt liten i jämförelse med de kostnader som vandaliseringarna orsakar kommunen och andra aktörer. Genom att skaffa medfinansiärer till projektet bland andra aktörer kan kommunens kostnader minskas än mer.

  Åtgärder som föreslås i denna motion skall inte enbart ses ur ekonomiskt perspektiv utan det handlar ytterst om våra medborgares rätt till trygghet.

  Kommunfullmäktige föreslås besluta

  att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten till ett försöksprojekt med extra bevakning,

  att uppdra åt kommunstyrelsen att undersöka möjligheten till medfinansiärer bland andra aktörer på ejdern,

  att uppdra åt kommunstyrelsen att utvärdera projektet efter tre månader,

  att vid positivt resultat permanenta projektet.

  För Sverigedemokraterna

  Michael Bengtsson Niclas Bengtsson

  Mer info
 • Flyktingmottagning

  Örkelljunga, torsdag den 20 september 2007

  Låt kommunens invånare rösta om vår flyktingmottagning.

  Invandringen till vårt land, har varit unik i sitt slag och har i de flesta kommuner orsakat ekonomiska och sociala problem. Trots ett folkligt missnöje med den förda politiken, fortsätter utvecklingen i fel riktning.

  Då denna situation blir ohållbar i längden, vill vi i Sverigedemokraterna, att Örkelljunga säger upp flyktingavtalet med omedelbar verkan, dock senast den 31 december 2007.

  Med tanke på Örkelljunga svaga ekonomi och brist på bostäder tycker vi att kommunens invånare ska få ta del av vad den totala kostnaden blir. Och låt sedan kommunens invånare få bestämma om vi ska ta emot fler flyktingar till Örkelljunga.

  Kommunfullmäktige föreslås besluta

  att gällande avtal om flyktingmottagande sägs upp med omedelbar verkan eller senast den 31 december 2007,

  att inga ytterligare avtal ingås utan att kommuninvånarna samtycker till detta i en kommunal folkomröstning.

  För Sverigedemokraterna

  Michael Bengtsson Niclas Bengtsson

  Mer info