Socialnämnden | Sverigedemokraterna i Örkelljunga

Socialnämnden

Socialnämnden

Våra förslag till förändring för socialförvaltningen (Yrkande 17-20 i budgeten för 2018):

Att omedelbart avveckla allt mottagandet av flyktingar till Örkelljunga.

Att asylsökande som fått åldern uppskriven till över 18 år ska räknas som vuxen och inte belasta resurser avsedda för barn.

Att vid renoveringar, nybyggnation och arbetstidsförändringar utgå från önskemålet att ge alla på kommunens äldreboende rätt till utomhusvistelse.

Att införa en parboendegaranti på riktigt.

 

Vision för våra äldre

SD vill skapa ett tryggt samhälle för de äldre i kommunen, med flera trygghetsboende och möjlighet att bo centralt med närhet till viktiga funktioner som tandläkare och vårdcentral. Samtidigt ska det finnas en väl utbyggd service på landsbygden så att man kan bo kvar i sitt hus utanför tätorterna. Problem som uppstår ska överbryggas genom personligt anpassade lösningar med individen i centrum.

 

Rätten till utomhusvistelse

Våra äldre ska ha rätt att vistas utomhus åtminstone under en kortare tid varje dag. Sverigedemokraterna vill värna denna rätt. Enligt tidigare utredning var det inte främst bristen på pengar som var avgörande, utan boendets fysiska utformning och personalens arbetstider. När man nu renoverar, bygger nytt och ändrar på arbetstider så ska äldres möjlighet att komma utomhus alltid beaktas.

 

 

Parboendegaranti på riktigt

Sverigedemokraterna föreslog för många år sedan att införa en parboendegaranti för äldre i kommunen. Detta genomfördes senare, men parboendegaranti i Örkelljunga betyder inte att man garanteras ett boende tillsammans utan bara i nära anslutning. Sverigedemokraterna vill att man i samband med renoveringar och nybyggnationer genomför förändringar av rum så att de tillåter för äldre par att fortsätta bo tillsammans och inte bara i samma byggnad.

 

Noll flyktingar

Sverigedemokraterna vill skapa ett samhälle byggt på gemenskap där de människor som kommer hit kan passa in och delta, dock har den av 7-klövern initierade misslyckade invandrings- och integrationspolitik lett till det motsatta och människor döms därmed till livslångt utanförskap. Detta är inte bara en tragedi för alla inblandade människor utan också en stor kostnad för kommunen. En kostnad som slutligen hamnar hos skattebetalarna, oavsett om pengarna tas från migrationsverket eller socialnämnden. SD vill ta emot noll flyktingar då det är effektivare att hjälpa i närområdet.

 

Resurser avsatt till barn ska inte användas av vuxna  

När unga asylsökande som uppger att de är barn blir ålderstestade och det visar sig att de är vuxna, så ska de inte längre få belasta resurser avsedda för barn.

 

Mindre till flyktingmottagande och mer till äldrevården

Vi beräknar att kunna spara genom att avveckla allt flyktingmottagande och effektivisera det mottagande som är obligatoriskt för kommunen. Dessa pengar fördelas sedan på skolan, äldrevården och omsorgen utefter behov.