SD vill laglighetspröva avsiktsförklaringen om höghus i Örkelljunga | Sverigedemokraterna i Örkelljunga

SD vill laglighetspröva avsiktsförklaringen om höghus i Örkelljunga

SD i Örkelljunga har genom Tommy Brorsson och Mikael Eskilandersson begärt laglighetsprövning av avsiktsförklaringen mellan Örkelljunga kommun och  Fastighets AB 3Hus. Detta då SD anser att en sådan avsiktsförklaring borde ha föregåtts av politiska diskussioner kring kommande utseende och utveckling i byn. Nu ställs partierna inför ett färdigt förslag, att godkänna eller förkasta och som är svårt att påverka på detaljnivå. Förslaget är dessutom långtgående och detaljerat, till och med på var byggnader ska ligga och hur många våningar de ska ha, samt vilka användningsområde som kan komma i fråga. Eftersom de förtroendevalda är valda att just ansvara för utvecklingen av orten, så är det oacceptabelt att ett enskilt kommunalråd tar sig rätten att ensam besluta om utvecklingen, som Carina Zachau gjort i detta fallet, särskilt då kommunalrådet endast företräder en mindre del av fullmäktige.
Höghus centrum

Vision eller skräckexempel?

SD har ännu inte som parti tagit ställning till vad vi tycker om det förslag som tagits fram, utan vänder oss i dagsläget emot sättet det tagits fram på. Vi vill se en bred diskussion kring kommunens utveckling där alla partier får ge sin bild av hur de tycker kommunen ska utvecklas. Det är det politiken är till för och vi accepterar inte att kommunalrådet struntar i att ens tillfråga den politiskt valda församlingen, i en så här viktig fråga.
Laglighetsprövning:
_______________________

Till Förvaltningsrätten i Malmö

2016-02-29

Överprövning/Laglighetsprövning av den avsiktsförklaring som Örkelljungas kommun ingått utan tidigare politiska beslut eller diskussioner. Först i efterhand har politikerna i KSAU fått möjlighet att komma med synpunkter, efter att kommunen genom avsiktsförklaringen bundit upp sig kring en mängd riktlinjer.

 

Från KSAU protokollet 2016-02-17, efter att kommunen redan undertecknat avsiktsförklaringen.

”Avsiktsförklaring

Överenskommelse gällande denna avsiktsförklaring har träffats mellan

Örkelljunga kommun och Fastighets AB 3Hus Bronsgatan 4, 265 22

Åstorp.”

 

Vi vill få prövat om kommunalrådet tillsammans med tjänstemännen har rätt att, utan föregående diskussioner och/eller beslut i den politiska församlingen, binda upp kommunen med en långtgående avsiktsförklaring med kommunalrådets favoritbolag.

 

Vi anser att detta är en politisk fråga som bör behandlas av politikerna som är folkvalda i kommunen, innan det undertecknas och inte enbart av ett ensamt kommunalråd. Detta för att de folkvalda ska få möjlighet att komma med synpunkter och åsikter innan kommunen bundit upp sig kring vissa riktlinjer eller en viss utförare. Det är demokratiskt viktigt att det är politikerna som styr kommunen och inte kommunalrådet tillsammans med tjänstemännen.

 

För Örkelljungas politiker blev detta känt först genom att tidningen skrev om planerna, som fram tills dess hållits hemliga för de beslutande i kommunen.

http://www.hd.se/lokalt/orkelljunga/2016/02/12/byggstart-om-tva-ar-fororkelljungas-manhattan/

 

 

Vi yrkar att förvaltningsrätten upphäver avsiktsförklaringen.

 

Undertecknat: Mikael Eskilandersson och Tommy Brorsson

__________________________________________