SD föreslår att minska kommunfullmäktige i Örkelljunga | Sverigedemokraterna i Örkelljunga

SD föreslår att minska kommunfullmäktige i Örkelljunga

Genom en motion till kommunfullmäktige så föreslår vi att minska antalet i kommunfullmäktige till 25 stycken. Anledningen är givetvis att vi ser möjligheter att spara pengar som då kan användas till skolan istället.

 

Motion:

Minska kommunfullmäktige

 

Motion till Örkelljungas kommunfullmäktige.

Örkelljunga har ett av Sveriges i särklass största kommunfullmäktige sett till antalet invånare. Om till exempel Helsingborg skulle ha lika många representanter per invånare som Örkelljunga har skulle deras kommunfullmäktige bestå av över 400 ledamöter. Sverige har representationsdemokrati, vilket innebär att man utser personer att föra fram åsikter i fullmäktige. Då ytterst få av kommunfullmäktiges ledamöter normalt är direkt delaktiga i debatten, kan det knappast anses vara ett demokratiproblem om antalet minskas. Att konkurrensen kring platserna ökar är tvärtom bra då det gör ledamöterna mer måna om att leva upp till sina väljares förväntningar vilket till och med kan förstärka och förbättra debatten jämfört med hur det är idag. Mycket av dagens politikerförakt grundar sig i känslan av att ledamöterna är självutnämnda utan att ha ett förankrat stöd bland folket.

Det är därför Sverigedemokraternas uppfattning att Örkelljungas bör minska sitt förhållandevis stora kommunfullmäktige.

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:

 

Att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige.

Att antalet ledamöter ska fastställas till 25 stycken.

 

För Sverigedemokraterna i Örkelljunga

 

Tommy Brorsson, gruppledare SD

______________________________________________

Motionen nämns i HD här: http://www.hd.se/2016-10-19/sd-vill-banta-fullmaktige

Själva motionen finns i sin helhet här: Minska fullmäktige 25 ledamöter