Samhällsbyggnadsnämnden | Sverigedemokraterna i Örkelljunga

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Yrkande på förändring:

Att tillsätta en utredning för hur ”ny teknik” kan användas för att effektivisera arbetsuppgifter inom samhällsbyggnadsförvaltningen och därmed sänka kostnaderna för kommunen.

Att införa motprestation för att få försörjningsstöd i ett samarbete mellan Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Att uppföra skateparker med hjälp av flyttbara konsoler i våra mindre tätorter, Skånes Fagerhult, Åsljunga, Tockarp och Eket.

 

Krav på utnyttjande av ny teknik

Under senare år har mycket hänt vad gäller teknikutveckling för skötsel av både gator och park. Det kan handla om allt från självgående gräsklippare till förädlade växter som kräver mindre skötsel. SD vill tillsätta en utredare åt samhällsbyggnadsförvaltningen, för att arbeta fram förslag på hur ny teknik kan användas för att spara resurser i samhällsbyggnadsförvaltningen.

 

Motprestation mot socialbidrag

Sverige befinner sig i en högkonjunktur, där industri och företag går på högvarv. Trots det får många människor försörjningsstöd från kommunen. Det är rimligt att kommunen kräver någon form av motprestation för att betala ut försörjnings-stöd och det vore lämpligt med ett samarbete mellan Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen i den frågan. SD tror att ett sådant upplägg, där social- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar tillsammans skulle leda till en ekonomisk vinst för kommunen förutom den mänskliga i att människor känner sig behövda.

 

Nya skateboardparker

Sverigedemokraterna vill att även våra mindre orter ska ha tillgång till skateparker för dem som inte har möjlighet eller inte vill ta sig till den i centrum. Vi tänker då främst på orterna Skånes Fagerhult, Åsljunga, Tockarp och Eket. Ett lämpligt och billigt sätt att lösa detta är genom flyttbara konsoler som placeras ut på hårt underlag. På så sätt kan man även skapa en löpande förnyelse genom att flytta runt dessa mellan orterna.