Rör inte vårt västerländska arv! | Sverigedemokraterna i Örkelljunga

Rör inte vårt västerländska arv!

Skolverket föreslår att antikens historia ska tas bort från undervisningen. Ett förslag som har provocerat och väckt frustration bland såväl oss Sverigedemokrater, som många andra skarpsinniga personer. 

 

I början av 1900- talet var ämnet historia ett av skolans viktigaste. Staten ville utbilda goda och kunniga medborgare och då var kunskap om historien väldigt viktig. Man lyfte fram ett bildningsideal i Sverige och där skulle kunskap om Antiken självklart ingå, eftersom Sverige och Europa vilade på dess grund. Men i den svenska skolan har historieundervisningen genomgått stora förändringar. Den som undervisades i historia på 80-talet känner inte igen den historieundervisningen som undervisas idag, eftersom man har slopat och minimerat utrymmet för många historiska epoker och händelser. Vi anser att det är en oroväckande utveckling som drar åt fel håll, en utveckling som har förkastat och förminskat vikten av vår historia, sakta men säkert.

 

Den västerländsk civilisationen föddes i antikens Grekland. De gamla grekerna lade grunden till vår västerländska kultur och det är också därifrån vi har hämtat både kunskap och många tankesätt. Som till exempel vår moderna demokrati, en del av våra myter och sagor, samt ursprunget till matematik, historia och andra vetenskaper. Grekerna har lärt oss hur god konst ska se ut, hur livet på ett torg ska fungera, hur uppfostran och undervisning kan gå till, samt kunskap om teater, tänkande, idrott och läkekonst. Antiken är vårt kulturarv, något som ska bevaras, förvaltas, förkovras och vi är skyldiga att föra historien vidare till generation efter generation.

 

Vi alla, även de som arbetar på Skolverket, bör ställa sig frågan: -vad vore vi utan vår historia? Uppenbarligen tomma blad, så som historikern Heléne Lööw vackert beskriver: “Historia handlar om vilka vi är som människor. Hur vi i andra tider och på andra platser förhållit oss till livet, döden och varandra, hur vi konstruerat och raserat gemenskaper, hur vi skapat mening och minnesbärande berättelser. Utan historia blir vi tomma blad, som fladdrar runt i en obegriplig och åsiktsdriven samtid.”

Eller som historikern Bo Eriksson redogör bedårande:

”Det förflutna är en del av människans – mänsklighetens – identitet. Det går inte att välja bort historia, att säga att det inte har någon betydelse, då det är ett existentiellt faktum som är förbundet med människan som både biologisk varelse och samhällsvarelse.”

Emily Haydari (SD)

Ledamot i utbildningsnämnden

Örkelljunga kommun