Sverigedemokraterna i Örkelljunga | Sverigedemokraterna i Norrköping | Sida 5

Sverigedemokraterna Örkelljunga

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Örkelljunga

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på våran sida.

 

 

Tommy Brorsson

Gruppledare SD Örkelljunga

Tel: 073-40 52 698

Skicka e-post till oss

 • Motion: Inför fritt Internet i centrum

  Av den 7 oktober, 2013
  0


  6SD föreslår i en motion till Kommunfullmäktige att införa fria wi-fi zoner i Örkelljunga. Detta för att öka Örkelljungas attraktionskraft för turister och framförallt underlätta för de turister som besöker kommunen.
  Motionen kommer med största sannolikhet att avslås av den sittande alliansen, då deras inställning är att turism inte är något att satsa på för Örkelljungas del. Hela motionen finns att läsa här.

  Motion: Inför fritt internet i centrum

   

  Motion till fullmäktige i Örkelljunga                            2013-05-06

   

  Sverigedemokraterna i Örkelljunga är teknikvänliga och vill gärna ge våra invånare i kommunen bästa möjliga service. Något som allt fler apparater använder är trådlöst internet. Allt från klockor och telefoner till datorer och surfplattor kopplas upp mot nätet genom trådlösa nätverk. En lätt och billig åtgärd för att förbättra servicen för alla dem som använder trådlösa enheter, är att införa fritt trådlöst internet, så kallade ”wi-fi zoner” på strategiska ställen i byn. Vid till exempel torget och busshållplatsen där många människor rör sig eller väntar på bussen, skulle många uppskatta att ha tillgång till internet. Ett annat sådant ställe skulle kunna vara kommunhusets vänthall. Det skulle även vara bra för turister som kommer till Örkelljunga från andra länder att kunna koppla upp sig fritt någonstans.

  Det är givetvis även viktigt att marknadsföra att dessa fria zoner finns, annars kommer ingen att använda dem. Det borde dock räcka med att trycka upp lite affischer som sätts upp där zonerna finns, samt att marknadsföra det på kommunens hemsida.

   

   

   

  Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige att besluta:

   

  Att i motionens anda införa fria internetzoner på lämpliga ställen i kommunen.

 • Landsortsidyll eller förort. Vilket föredrar du?

  Av den 7 oktober, 2013
  0

  Landsortsidyll eller förort?

   

  13

  Tockarps skola

  Sverigedemokraterna i Örkelljunga har en klar bild av hur vi vill att Örkelljunga ska utvecklas i framtiden. Vi ser småskalighet och den lilla kommunens närhet till invånarna som något positivt.

   

  Det är också utifrån den synen vi tar våra ställningstagande i de politiska frågor som kommer upp. SD var direkt avgörande när det gäller skolans organisation och utan oss hade troligen Tockarps skola nu varit nerlagd och övriga bygdeskolor hade lagts ner om några år. Istället har vi nu lyckats få till en överenskommelse om att alla bygdeskolorna ska vara kvar som F-6 skolor under överskådlig tid.

   

   

   

   

  Sverigedemokraterna har också påverkat flera mindre frågor och flera motioner (förslag) har genomförts efter det att kommunfullmäktige har avslagit dem. Det gäller så väl klaff på snöplogarna som parboendegarantin i äldrevården.

  1

  Kyrkskolan Bering

  En fråga där vi tyvärr inte lyckats påverka de andra partierna, är dock frågan om Familjen Helsingborg och hur Örkelljunga ska profilera sig. Övriga partier har mer eller mindre hyllat samarbetet med Skåne Nordväst, som uttryckligen vill att hela nordvästra Skåne ska uppfattas som en stad. SD hade hellre sett att Örkelljunga profilerat sig som en landsortsidyll. I staden Helsingborg är det ganska uppenbart vilken roll Örkelljunga enligt de andra partierna ska spela, nämligen förortsrollen. Som den förort som tar emot flest flyktingar i förhållande till antal invånare har Örkelljunga utmärkt sig, jämfört med övriga delar i Skåne Nordväst.

   

   

   

   

   

  Medan Helsingborg har ett noll-avtal med migrationsverket så har Örkelljunga avtal om både flyktingar och ensamkommande flyktingbarn till ett totalt antal på över 30 per år. Därutöver har migrationsverket boenden i kommunen som kommunens övriga partier välkomnat.

  Sverigedemokraterna vill istället för att satsa alla resurser på detta, lägga mycket mer resurser på att göra Örkelljunga attraktivt för människor som gillar landsortsidyllen och det småskaliga. Mer resurser behöver också satsas på att skapa bättre förutsättningar för företagande på orten. Genom att omfördela resurserna och skapa mer företagande, bättre skolor och en värdig äldrevård vill vi göra Örkelljunga attraktivt. Nästa år är det val och då får du vara med och bestämma. Delar du vår syn på att Örkelljunga har mer att vinna på att försöka bli en landsortsidyll, jämfört med sjuklöverns satsningar på att bli en förort till Helsingborg, så rösta då rätt i september 2014.

  /Mikael Eskilandersson, SD Örkelljunga

 • Sverigedemokraterna vill höra skåningarnas röst om bildandet av en storregion

  Av den 7 oktober, 2013
  0

   

  SD motsätter sig bildandet av en storregion och tycker att en så viktig fråga måste föregås av en bred debatt och en folkomröstning. Det finns många brister och problem i dagens Region Skåne, men att slå samman regionen med andra landsting kommer enligt vår uppfattning bara att förvärra problemen. SD har därför lämnat in en motion angående en folkomröstning.

   

   

  Vi älskar Skåne

  Nedan finns Sverigedemokraternas pressmeddelande från Regiongruppen i Skåne. Bakgrunden är inlämnandet av en motion om folkomröstning från Sverigedemokraternas Regiongrupp i Region Skåne. Med anledning av denna motion inleder även distrikt Syd en kampanj för att försöka väcka opinion kring ämnet. Kampanjen går under namnet ”Vi älskar Skåne” och förväntas fortgå fram till valet.  

  Pressmeddelande: Sverigedemokraterna vill höra skåningarnas röst om bildandet av en storregion

  Sverigedemokraterna ser med stor skepticism på processen kring bildandet av en sydsvensk storregion bestående av Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län samt Kalmar län. Dels verkar man från övriga partier missa den demokratiska delen med folklig förankring, dels blundar man för problemen som uppkommer med att en storregion blir svårstyrd just på grund av sin storlek. Därför har SD:s regionfullmäktigeledamöter från samtliga av de stora skånska kommunerna gått samman i en gemensam motion om att ge skåningarna möjligheten att göra sin röst hörd om man anser att Skåne skall gå upp i en Sydsvensk storregion eller ej.


  Patrik Jönsson, vice gruppledare: -Vi är av den uppfattningen att det är ett så pass viktigt och omfattande beslut ifall Skåne län skall upplösas och i stället slås ihop med Kronoberg, Blekinge och Kalmar län att skåningarna måste ges chansen att tycka till i denna frågan. En regionförstoring gör att besluten kommer att tas längre bort från medborgarna. En större region försvårar också kostnadskontrollen, menar vi. Mycket sannolikt är också att vården att påverkas och det är stor risk att en ny flyttcirkus likt den som nu äger rum mellan Skånes olika sjukhus framgent kommer att äga rum mellan fler sjukhus i en nyskapad storregion. Vi ser även en stor risk för nedläggningar av flera vårdenheter.

  Avslutningsvis konstaterar Patrik Jönsson: -Det finns en stark skånsk identitet, vilket framgår av SOM-undersökningar som utförs av Göteborgs Universitet. Om vi tror att vi kan genomföra denna förändring utan att ha folket med oss så kommer det att skapa såväl misstro mot hela storregionprojektet som misstro och förakt mot oss politiker. Region Skåne måste vara en förebild vad beträffar medborgarinflytande. Det är därför vår förhoppning att övriga politiker vågar lyssna på folket och inhämta skåningarnas röst i en folkomröstning i samband med de allmänna valen 2014.