Sverigedemokraterna i Örkelljunga | Sverigedemokraterna i Norrköping | Sida 2

Sverigedemokraterna Örkelljunga

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Örkelljunga

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på våran sida.

 

 

 

Tommy Brorsson

Gruppledare SD Örkelljunga

Tel: 073-40 52 698

Skicka e-post till oss

 • Vi vill se ett helhetsgrepp för vårdcentral, folktandvård och äldreboende

  Av mikael.eskilandersson den 8 mars, 2016
  0

  Flera partier har motionerat och kommit med förslag rörande både en ny vårdcentral och en ny folktandvård i Örkelljunga. Vi vill från SDs sida även ge vår bild av hur vi vill ha det. Vi skulle helst se att man gör ett samarbete med regionen och bygger både vårdcentral och folktandvård i direkt närhet till det äldreboende som ska byggas. Det kan, om det är lämpligt, eventuellt även läggas i samma byggnad.

  Sverigedemokraterna i Örkelljunga har med anledning av det lämnat in följande motion till kommunfullmäktige i Örkelljunga:

   

  Ta ett helhetsgrepp för vårdcentral, folktandvård och äldreboende i kommunen

   

  Motion till Kommunfullmäktige i Örkelljunga:

  Sverigedemokraterna vill se ett samlat grepp vad gäller vårdcentral, folktandvård och det nya äldreboendet i Örkelljunga.

  Flera andra partier har motionerat om både folktandvård och vårdcentral i olika sammanhang. Vi ser dock helst att man ser till hur man får den bästa helhetslösningen. Därför vill vi att man utreder hur vi tillsammans med Region Skåne kan få den bästa helhetslösningen. Genom att placera vårdcentralen och folktandvården i anslutning till det nya äldreboendet så kan man samordna funktioner och få en välfungerande enhet där våra äldre har den service som ofta efterfrågas.

  Sverigedemokraterna i Örkelljunga föreslår därför:

  Att kommunen ska utreda möjligheten att i samarbete med Region Skåne ta ett helhetsgrepp för vårdcentral, folktandvård och äldreboende.  

  För Sverigedemokraterna i Örkelljunga

  Tommy Brorsson

   

  Länk till motionen: Motion VC FT och Äldreboende

   

 • SD vill laglighetspröva avsiktsförklaringen om höghus i Örkelljunga

  Av mikael.eskilandersson den 4 mars, 2016
  0
  SD i Örkelljunga har genom Tommy Brorsson och Mikael Eskilandersson begärt laglighetsprövning av avsiktsförklaringen mellan Örkelljunga kommun och  Fastighets AB 3Hus. Detta då SD anser att en sådan avsiktsförklaring borde ha föregåtts av politiska diskussioner kring kommande utseende och utveckling i byn. Nu ställs partierna inför ett färdigt förslag, att godkänna eller förkasta och som är svårt att påverka på detaljnivå. Förslaget är dessutom långtgående och detaljerat, till och med på var byggnader ska ligga och hur många våningar de ska ha, samt vilka användningsområde som kan komma i fråga. Eftersom de förtroendevalda är valda att just ansvara för utvecklingen av orten, så är det oacceptabelt att ett enskilt kommunalråd tar sig rätten att ensam besluta om utvecklingen, som Carina Zachau gjort i detta fallet, särskilt då kommunalrådet endast företräder en mindre del av fullmäktige.
  Höghus centrum

  Vision eller skräckexempel?

  SD har ännu inte som parti tagit ställning till vad vi tycker om det förslag som tagits fram, utan vänder oss i dagsläget emot sättet det tagits fram på. Vi vill se en bred diskussion kring kommunens utveckling där alla partier får ge sin bild av hur de tycker kommunen ska utvecklas. Det är det politiken är till för och vi accepterar inte att kommunalrådet struntar i att ens tillfråga den politiskt valda församlingen, i en så här viktig fråga.
  Laglighetsprövning:
  _______________________

  Till Förvaltningsrätten i Malmö

  2016-02-29

  Överprövning/Laglighetsprövning av den avsiktsförklaring som Örkelljungas kommun ingått utan tidigare politiska beslut eller diskussioner. Först i efterhand har politikerna i KSAU fått möjlighet att komma med synpunkter, efter att kommunen genom avsiktsförklaringen bundit upp sig kring en mängd riktlinjer.

   

  Från KSAU protokollet 2016-02-17, efter att kommunen redan undertecknat avsiktsförklaringen.

  ”Avsiktsförklaring

  Överenskommelse gällande denna avsiktsförklaring har träffats mellan

  Örkelljunga kommun och Fastighets AB 3Hus Bronsgatan 4, 265 22

  Åstorp.”

   

  Vi vill få prövat om kommunalrådet tillsammans med tjänstemännen har rätt att, utan föregående diskussioner och/eller beslut i den politiska församlingen, binda upp kommunen med en långtgående avsiktsförklaring med kommunalrådets favoritbolag.

   

  Vi anser att detta är en politisk fråga som bör behandlas av politikerna som är folkvalda i kommunen, innan det undertecknas och inte enbart av ett ensamt kommunalråd. Detta för att de folkvalda ska få möjlighet att komma med synpunkter och åsikter innan kommunen bundit upp sig kring vissa riktlinjer eller en viss utförare. Det är demokratiskt viktigt att det är politikerna som styr kommunen och inte kommunalrådet tillsammans med tjänstemännen.

   

  För Örkelljungas politiker blev detta känt först genom att tidningen skrev om planerna, som fram tills dess hållits hemliga för de beslutande i kommunen.

  http://www.hd.se/lokalt/orkelljunga/2016/02/12/byggstart-om-tva-ar-fororkelljungas-manhattan/

   

   

  Vi yrkar att förvaltningsrätten upphäver avsiktsförklaringen.

   

  Undertecknat: Mikael Eskilandersson och Tommy Brorsson

  __________________________________________

   

   

   

 • 8 miljoner mer till skolan i Sverigedemokraternas budget

  Av mikael.eskilandersson den 6 november, 2015
  0

  Sverigedemokraterna gör stora satsningar på skolan och äldrevården i sin budget. 8 miljoner mer än Sju-klövern (Alliansen + Rödgröna) och en total satsning på utbildningsförvaltningen med närmare 11,7 miljoner mer än tidigare år. En ny utredning visar också att det är möjligt att göra en besparing på socialförvaltningen med 7 till 12 miljoner årligen samtidigt som man höjer kvalitén på äldrevården och hemtjänsten.

  Utöver det vill vi bland annat satsa på följande:

  Nytt dagis i anslutning till Tockarps skola.

  Närodlad och svenskt kött i kommunens alla kök.

  Förbättrade skolskjutsar.

  Rätt till daglig utevistelse för alla äldre.  

  Alla handlingar till kommunpolitikerna skickas som PDF-filer istället för post.

  Plus mycket mer som finns att läsa i vår kompletta budget på nedanstående länk.

  Sverigedemokraternas budget för Örkelljunga kommun 2016-2018

   

 • Örkelljungas kommunfullmäktige beslutar ta emot fler ensamkommande flyktingbarn

  Av mikael.eskilandersson den 28 oktober, 2015
  0

  Tydligen tycker de övriga partierna inte att Örkelljunga tagit emot tillräckligt många flyktingar och ensamkommande. Trots att man själv beräknar antalet flyktingar som kommit till kommunen under det senaste ett och ett halvt året, till mer än 450 stycken totalt och att man i kommunen idag har 72 ensamkommande flyktingbarn så var samtliga övriga partier ense om att höja antalet flyktingbarn.

  Motiveringen var lika diffus och märklig som vanligt. Eftersom migrationsverket kommer att få möjlighet att placera fler flyktingbarn i kommunen mot kommunens vilja så kan vi höja antalet självmant och därmed skulle man föregå migrationsverkets beslut. Vad man inte då tänker på är att migrationsverket troligen kommer att använda sig av tvång först efter att alla frivilliga platser är fyllda och då riskerar alltså Örkelljunga kommun att få ännu fler. Sverigedemokraterna var ensamma om att motsätta sig beslutet och reserverade sig mot beslutet enligt nedanstående:

  Reservation:

  Reservation mot fortsatt frivilligt mottagande av så kallade flyktingbarn till Örkelljunga

  Reservation från Sverigedemokraterna, kommunfullmäktige 2015-10-26:

  Verksamheten med att ta emot så kallade ensamkommande flyktingbarn i Örkelljunga har under de gångna åren varit långt ifrån problemfri. Det har under den tid som kommunen sysslat med mottagande blivit uppenbart att kommunen helt saknar möjligheter och kunskap att hjälpa dessa människor på ett bra sätt. På boendet har det förekommit diverse missförhållande, så som skadegörelse, drogmissbruk och även övergrepp av sexuell natur ska ha förekommit, vilket givetvis är helt oacceptabelt och gör det omöjligt för oss att ställa oss bakom att verksamheten tillåts fortsätta, än mindre utökas.

  Ekonomiskt har verksamheten tenderat att kosta mycket mer än beräknat. I Socialnämnden redovisas en kostnad på uppemot 2300kr per dygn och samma summa återkommer i KS underlag. Det är en kostnad som vida överstiger den ersättning som kommunen får per barn och verksamheten orsakar därmed en kraftig kostnad även för kommunen. För att verksamheten ska hålla budgeten så krävs enligt samma underlag att kostnaden inte överstiger 1600kr per dygn, alltså en differens på upp till 700kr per barn och dag (över 250 000kr per år och barn) och uppemot 44% högre kostnad än beräknat.

  Migrationsverket väljer också att gå runt kommunens åtagande och själva placera ytterligare barn i kommunen, vilket kraftigt försvårar för kommunen att få en fungerande verksamhet. Att statliga myndigheter agerar på detta styvmoderliga sätt gentemot kommuner kan inte nog fördömas och bör leda till att kommunen omedelbart avslutar alla frivilliga åtagande. Åtminstone fram tills dess att de statliga myndigheterna är beredda att ge kommunerna en möjlighet att tillsammans med statliga myndigheter komma fram till möjliga lösningar som kan fungera i praktiken och där kommunen inte tvingas på ett ansvar och åtagande som de inte klarar av.

  Arbetsmarknaden i Örkelljunga är i dagsläget högst begränsad och de prognoser som finns tyder på att redan de flyktingar som redan placerats i kommunen kommer att få problem att hitta lediga arbeten. Då bör kommunen vara restriktiv med att ta emot fler fram till dess att vi kan se en efterfrågan på arbetsmarknaden, speciellt när det finns andra kommuner som själva hävdar att de kommer att behöva tusentals arbetar inom bara några år. När Örkelljungas politiker från andra partier då säger att vi ska ta emot dessa ungdomar som snart ska ut på arbetsmarknaden, istället för de kommuner som själva säger sig inom kort kommer ha tusentals lediga jobb, så är det vår åsikt att de partierna medvetet lurar dessa till en kommun där de inte har möjlighet att få arbete och försörja sig själv.

   

  Eftersom vårt yrkande inte hörsammades, väljer vi att reserveras oss mot beslutet.

  /SD kommunfullmäktigegrupp

 • Minska könets betydelse, istället för att skära i ungas könsdelar

  Av mikael.eskilandersson den 23 september, 2015
  0

  Replik som tidningen avböjde att ta in. Denna replik är ett svar på tidigare insändare enligt nedanstående länkar.

  http://www.hd.se/opinion/aktuella-fragor/2015/09/16/tvinga-inte-unga-som-fotts-i-fel-kropp-att-vanta-med-konskorrigering-och-risker/

  http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/tvinga-inte-unga-som-fotts-i-fel-kropp-att-vanta-med-konskorrigering-och-risker/

   

  ”Frågan är inte hur vi ska ändra på våra ungdomar så att de passar in, utan hur vi ska ändra på samhället så att unga passar in, oavsett kön”

   

  Tinahåkan Jönsson, medlem i Transföreningen FPES och Alfie Martins, ordförande i Transföreningen FPES, skriver i ett svar på vår tidigare insändare att det är fel att tvinga unga vänta med könskorrigering. Detta är en insändare som förvirrat hoppar mellan olika ämnen, utan att egentligen ge några konkreta fakta för varför deras inställning, att man från 15 års ålder ska ha rätta och möjlighet att fatta ett direkt livsavgörande och oåterkalleligt val, är bättre än att minska könets betydelse under tonårstiden så att unga kan få mogna ifred. I insändaren tar de två skribenterna upp problemen med självmord och självmordstankar som en anledning till att unga ska få rätten till att ändra från ett kön till ett annat. Självklart är det ett stort problem att unga mår dåligt psykiskt. Det problemet är dock mycket större än bara de unga som upplever att de inte passar in i sitt biologiska kön, utan berör alla möjliga grupper bland våra unga. Enkla lösningar, som att ge femtonåringar rätten att ändra kön, är knappast det som kommer vända trenden. Här krävs insatser på många områden och just känslan av att inte passa in verkar finnas hos många unga, även om de inte överväger att byta kön. Det SD föreslår är att vi vill göra det lättare att passa in, även om man känner sig osäker som så många unga gör. FEPS gör gällande att bara är unga som vill byta till motsatt kön, som under sina tonår känner osäkerhet och utanförskap kring sin person och sin personlighet. Verkligheten är snarare att de flesta tonåringar känner, åtminstone tidvis, att de inte passar in. Så frågan är inte hur vi ska ändra på våra ungdomar så att de passar in, utan hur vi ska ändra på samhället så att unga passar in, oavsett kön.

   

  Våra unga lever idag i ett samhälle där de ständigt måste göra mer eller mindre livsavgörande beslut. Detta sätter stor press på individen, att veta vad den vill, hela tiden och alltid. Det är vår uppfattning att denna press behöver minskas, inte ökas, vilket tydligen är tvärtemot FEPS linje.

   

  Det finns barn som redan mycket tidigt i livet känner att de har ”fel” biologiskt kön, vilket även vi är medvetna om. Dessa barn hamnar då ofta i ett utanförskap på grund av sin egen uppfattning om sig själv inte överensstämmer med omgivningens. Även för dessa barn anser vi att det bästa är om könet får mindre betydelse i deras liv. Mycket händer i tonåren och det finns exempel på barn som uppfattat sig ha fel kön innan puberteten, men som efter puberteten inte haft kvar samma uppfattning. Eftersom en operation är ett stort ingrepp som kan vara omöjligt att återställa, tycker vi att man bör skynda långsamt med så stora livsavgörande beslut. Sexualiteten är inte heller alltid fast, utan kan skifta under ens livstid liksom självbilden ändrar sig med åldern. För oss är acceptans för att individer är olika, viktigare än tillgången till skalpell och hormonbehandlingar.

   

  FEPS verkar skifta mellan att vilja att kön ska ha stor betydelse och att betydelsen bör minskas. Man motsäger sig själv när man tar upp de ca 10 barn som föds varje år med oklar könstillhörighet och framhåller att dessa ”tvingas välja kön”. Dessa barn berörs inte alls av den föreslagna sänkningen eftersom dessa barn har medicinska skäl för behandling och behandlas redan som små av sjukvården. Här är det frågan om barn som har deformerat kön eller där det finns mer än ett kön. SD vill även i fortsättningen att dessa barn ska behandlas så individuellt som möjligt och sjukvården ska bygga sina åtgärder på vad som kan anses bäst för barnet. FEPS verkar här märkligt oroade av att dessa barn behandlas men vill att barn som inte har någon defekt eller avvikelse ska kunna byta kön. Den sänkning från 18 år till 15 år rör enbart friska barn som har ett tydligt kön men som vill byta detta genom operation. SD motsätter sig givetvis inte medicinskt påkallade operationer. Däremot vill vi fokusera mindre på kön och istället stärka alla unga som individer.

   

  Mikael Eskilandersson, Riksdagsledamot och talesperson i familjerätt, (SD)

  Michael Rosenberg, ledamot styrelsen SKL och kommunalråd Helsingborg, (SD)

  Jenny Nordahl, ersättare styrelsen SKL och oppositionsråd Dalarna, (SD)

   

  Tidigare inlägg som publicerades i HD/Sydsvenskan:

  http://www.hd.se/opinion/aktuella-fragor/2015/09/09/alla-unga-ska-fa-mogna-under-tonaren-i-fred-fran-forestallningar-om-att-valja-/