Örkelljungas kommunfullmäktige beslutar ta emot fler ensamkommande flyktingbarn | Sverigedemokraterna i Örkelljunga

Örkelljungas kommunfullmäktige beslutar ta emot fler ensamkommande flyktingbarn

Tydligen tycker de övriga partierna inte att Örkelljunga tagit emot tillräckligt många flyktingar och ensamkommande. Trots att man själv beräknar antalet flyktingar som kommit till kommunen under det senaste ett och ett halvt året, till mer än 450 stycken totalt och att man i kommunen idag har 72 ensamkommande flyktingbarn så var samtliga övriga partier ense om att höja antalet flyktingbarn.

Motiveringen var lika diffus och märklig som vanligt. Eftersom migrationsverket kommer att få möjlighet att placera fler flyktingbarn i kommunen mot kommunens vilja så kan vi höja antalet självmant och därmed skulle man föregå migrationsverkets beslut. Vad man inte då tänker på är att migrationsverket troligen kommer att använda sig av tvång först efter att alla frivilliga platser är fyllda och då riskerar alltså Örkelljunga kommun att få ännu fler. Sverigedemokraterna var ensamma om att motsätta sig beslutet och reserverade sig mot beslutet enligt nedanstående:

Reservation:

Reservation mot fortsatt frivilligt mottagande av så kallade flyktingbarn till Örkelljunga

Reservation från Sverigedemokraterna, kommunfullmäktige 2015-10-26:

Verksamheten med att ta emot så kallade ensamkommande flyktingbarn i Örkelljunga har under de gångna åren varit långt ifrån problemfri. Det har under den tid som kommunen sysslat med mottagande blivit uppenbart att kommunen helt saknar möjligheter och kunskap att hjälpa dessa människor på ett bra sätt. På boendet har det förekommit diverse missförhållande, så som skadegörelse, drogmissbruk och även övergrepp av sexuell natur ska ha förekommit, vilket givetvis är helt oacceptabelt och gör det omöjligt för oss att ställa oss bakom att verksamheten tillåts fortsätta, än mindre utökas.

Ekonomiskt har verksamheten tenderat att kosta mycket mer än beräknat. I Socialnämnden redovisas en kostnad på uppemot 2300kr per dygn och samma summa återkommer i KS underlag. Det är en kostnad som vida överstiger den ersättning som kommunen får per barn och verksamheten orsakar därmed en kraftig kostnad även för kommunen. För att verksamheten ska hålla budgeten så krävs enligt samma underlag att kostnaden inte överstiger 1600kr per dygn, alltså en differens på upp till 700kr per barn och dag (över 250 000kr per år och barn) och uppemot 44% högre kostnad än beräknat.

Migrationsverket väljer också att gå runt kommunens åtagande och själva placera ytterligare barn i kommunen, vilket kraftigt försvårar för kommunen att få en fungerande verksamhet. Att statliga myndigheter agerar på detta styvmoderliga sätt gentemot kommuner kan inte nog fördömas och bör leda till att kommunen omedelbart avslutar alla frivilliga åtagande. Åtminstone fram tills dess att de statliga myndigheterna är beredda att ge kommunerna en möjlighet att tillsammans med statliga myndigheter komma fram till möjliga lösningar som kan fungera i praktiken och där kommunen inte tvingas på ett ansvar och åtagande som de inte klarar av.

Arbetsmarknaden i Örkelljunga är i dagsläget högst begränsad och de prognoser som finns tyder på att redan de flyktingar som redan placerats i kommunen kommer att få problem att hitta lediga arbeten. Då bör kommunen vara restriktiv med att ta emot fler fram till dess att vi kan se en efterfrågan på arbetsmarknaden, speciellt när det finns andra kommuner som själva hävdar att de kommer att behöva tusentals arbetar inom bara några år. När Örkelljungas politiker från andra partier då säger att vi ska ta emot dessa ungdomar som snart ska ut på arbetsmarknaden, istället för de kommuner som själva säger sig inom kort kommer ha tusentals lediga jobb, så är det vår åsikt att de partierna medvetet lurar dessa till en kommun där de inte har möjlighet att få arbete och försörja sig själv.

 

Eftersom vårt yrkande inte hörsammades, väljer vi att reserveras oss mot beslutet.

/SD kommunfullmäktigegrupp