Kvotering i skolan är inte den vägen vi ska gå | Sverigedemokraterna i Örkelljunga

Kvotering i skolan är inte den vägen vi ska gå

Sverigedemokraternas, Emily Haydari ledamot i Utbildningsnämnden, kommenterar förslaget om kvotering i skolan:

För några dagar sedan framfördes ett förslag till regeringen att kvotera in elever från socioekonomiska utsatta områden i populära skolor genom att ta bort kösystemet och istället upprätta ett lotterisystem, för att på så sätt uppnå likvärdighet i svenska skolor. Syftet med detta förslag är att minska skolsegregationen, trots att denna segregation är betydligt mindre än i många jämförbara länder. I internationella mätningar vad gäller möjligheten att välja bort en sämre skola utan några ekonomiska konsekvenser för föräldrarna ligger Sverige betydlig bättre än många länder.

I Örkelljunga kommuns skolor har betygen sjunkit rejält under de senaste åren och vi ser därför behovet av förbättring i våra skolor. Applicerar vi förslagets ramverk, alltså kvoterar in elever i populära skolor utifrån ett lotterisystem kommer det innebära att skolor som bör förbättras och utvecklas inte kommer att göra det. Eftersom förslaget är byggd på att kvotera in mindre presterade elever i skolor som betraktas goda och därför populära. Detta i sin tur leder till att andra skolor, främst kommunala skolor inte behöver konkurrera för att förbättra standarden och betygen. Effekten av friskolereformen i Sverige blev att dåligt presterande kommunala skolor utvecklades och förbättrades. Det är här vi bör lägga fokuset på, att förbättra de sämre skolorna istället för att göra dem bättre skolorna sämre.

Vi kan inte skapa en likvärdig skola om vi samtidigt är jämställdhetscentrerad. Eftersom likvärdighet inte är samma sak som jämställdhet. Likvärdighet innebär möjligheter, att alla elever ska få den hjälp de behöver. Skolan kan därför inte vara jämställd utan skolans främsta fokus ska vara kunskapscentrerad. Att utnyttja skolan och elever för att bryta en segregation som har vuxit fram i decennier är ohyggligt.

/Emily Haydari, ledamot i Utbildningsnämnden Örkelljunga (SD)