Kultur- och Fritidsnämnden | Sverigedemokraterna i Örkelljunga

Kultur- och Fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Yrkande på förändring:

Att avskaffa föreningsstödet till religiösa och politiska föreningar.

Att öka stödet till idrotts- och ungdomsföreningar.

Slopat stöd till religiös och politiska föreningar

 

Sverigedemokraterna har tidigare föreslagit, genom motion, att religiösa och politiska föreningar inte ska ges stöd via kommunens skattefinansierade bidrag till föreningar. Vi vill värna religionsfriheten som även bör omfatta rätten att inte tvingas stödja en religiös förening via kommunskatten. Politiska bör vara hänvisad att få stöd via partistödet och de politiska partier som stödjer dem. Numera har kommunen etablerade muslimska föreningar som vi anser inte främjar integrationen. Därför bör kommunen inte heller ge pengar till dessa föreningar eller deras verksamhet.

 

Höjt stöd till idrotts- och ungdomsföreningar

 

Idag nekas eller begränsas alltför ofta våra idrotts- och ungdomsföreningars stöd, eftersom det saknas resurser i nämnden. Genom att använda större del av pengarna till idrotts- och ungdomsföreningar vill SD skapa bättre förutsättningar för sådana verksamheter i Örkelljunga. SD vill använda en större del av nämndens medel till idrotts- och ungdomsverksamhet.