Kommunstyrelsen | Sverigedemokraterna i Örkelljunga

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens nämnd med övergripande ansvar för all verksamhet i kommunen.

 

Konkreta förslag till förändring:

Att ta bort utbildningsbidraget till partierna i kommunfullmäktige.

Att halvera partistödet.

Företagande

Kommunstyrelsen har huvudansvaret för att kommunen ska vara företagarvänlig. Företagen är grunden för vår välfärd och Sverigedemokraterna förespråkar ett fortlöpande arbete med att förenkla och förbättra kommunens regelverk. För oss är det självklart att företagen måste ha bästa tänkbara villkor för att bli konkurrenskraftiga.

 

Halverat mandatstöd

Sverigedemokraterna vill halvera mandatstödet till alla politiska partier i Örkelljunga. SD anser att stödet är alltför väl tilltaget och att de politiska partierna har tillräckligt med medel till både valkampanjer och opinionsbildning även om stödet halveras.