Emily Fariba Haydari | Sverigedemokraterna i Örkelljunga

Emily Fariba Haydari

Emily Fariba Haydari

Jag brinner för barn och unga, därför kommer mitt politiska engagemang att ägna sig åt skolfrågor. Våra barn och unga förtjänar en bra skola, där det råder ordning och redan och trygghet i den bemärkelsen att man ska kunna gå ut gymnasiet med bra betyg och på så sätt bygga vidare på sina framtidsdrömmar.

 

Om Emily Fariba Haydari:

Emily Haydari är Örkelljungas yngsta kommunfullmäktigeledamot. Hon valdes in i kommunfullmäktige 2018 och tog då även plats i flera nämnder.

 

Debattartiklar:

Rör inte vårt västerländska arv!