Bygg ny grundskola i Örkelljunga | Sverigedemokraterna i Örkelljunga

Bygg ny grundskola i Örkelljunga

1

Sverigedemokraterna vill bygga en ny grundskola i Örkelljunga. Det är redan idag för många elever på de båda grundskolorna i centrala Örkelljunga och antalet spås öka under kommande år. Ännu har man kunnat lösa detta med baracker och tillfälliga lösningar, men vi vill se en bättre genomtänkt lösning som håller över tid. Med anledning av detta har vi lämnat in följande motion:

 

NY GRUNDSKOLA I ÖRKELLJUNGA

Motion till Örkelljungas kommunfullmäktige

Sverigedemokraterna ser problem med dagens trångboddhet i framförallt grundskolan i centralorten. Få lokaler och tillfälliga lösningar med baracker är inte optimalt för en välfungerande verksamhet. Klassernas storlek bör inte avgöras av tillgången på lektionssalar utan bör optimeras utifrån lärande. Det finns en politisk vilja att ha små klasser, som tyvärr motverkas av bristen på lokaler.

Det var nu länge sedan någon ny skola byggdes i Örkelljunga och kanske är det dags för kommunen att satsa på något nytt. Behovet verkar vara stort i centralorten och möjligheterna till ytterligare utbyggnad av Bering och Mården är högst begränsat.

 

Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna

Att utreda hur behovet av en ny skola ser ut och hur det kan lösa dagens trångboddhet.

 

 

För Sverigedemokraterna i Örkelljunga

 

Anneli Eskilandersson                                                                           Tommy Brorsson

Är det på tiden att vi vågar satsa på våra barn med en ny skola? Det tycker i alla fall vi i Sverigedemokraterna!