Sverigedemokraterna i Örkelljunga | Sverigedemokraterna i Norrköping

Sverigedemokraterna Örkelljunga

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Örkelljunga

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på våran sida.

 

 

Niclas Bengtsson

Gruppledare SD Örkelljunga

Tel: 070-6864810

Skicka e-post till SD Örkelljunga

 • Budget 2021 för Örkelljunga kommun

  Av eskilandersson den 26 oktober, 2020
  0

  Sverigedemokraterna i Örkelljunga presenterar stolt sin budget för de kommande åren. Budgeten finns att läsa i sin helhet här:

  Sverigedemokraternas budgetförslag 2021-2023

  Samtliga tre budgetförslag för Örkelljunga kommun:

  Budgetförslag i Örkelljunga 2021

 • Kvotering i skolan är inte den vägen vi ska gå

  Av eskilandersson den 2 maj, 2020
  0

  Sverigedemokraternas, Emily Haydari ledamot i Utbildningsnämnden, kommenterar förslaget om kvotering i skolan:

  För några dagar sedan framfördes ett förslag till regeringen att kvotera in elever från socioekonomiska utsatta områden i populära skolor genom att ta bort kösystemet och istället upprätta ett lotterisystem, för att på så sätt uppnå likvärdighet i svenska skolor. Syftet med detta förslag är att minska skolsegregationen, trots att denna segregation är betydligt mindre än i många jämförbara länder. I internationella mätningar vad gäller möjligheten att välja bort en sämre skola utan några ekonomiska konsekvenser för föräldrarna ligger Sverige betydlig bättre än många länder.

  I Örkelljunga kommuns skolor har betygen sjunkit rejält under de senaste åren och vi ser därför behovet av förbättring i våra skolor. Applicerar vi förslagets ramverk, alltså kvoterar in elever i populära skolor utifrån ett lotterisystem kommer det innebära att skolor som bör förbättras och utvecklas inte kommer att göra det. Eftersom förslaget är byggd på att kvotera in mindre presterade elever i skolor som betraktas goda och därför populära. Detta i sin tur leder till att andra skolor, främst kommunala skolor inte behöver konkurrera för att förbättra standarden och betygen. Effekten av friskolereformen i Sverige blev att dåligt presterande kommunala skolor utvecklades och förbättrades. Det är här vi bör lägga fokuset på, att förbättra de sämre skolorna istället för att göra dem bättre skolorna sämre.

  Vi kan inte skapa en likvärdig skola om vi samtidigt är jämställdhetscentrerad. Eftersom likvärdighet inte är samma sak som jämställdhet. Likvärdighet innebär möjligheter, att alla elever ska få den hjälp de behöver. Skolan kan därför inte vara jämställd utan skolans främsta fokus ska vara kunskapscentrerad. Att utnyttja skolan och elever för att bryta en segregation som har vuxit fram i decennier är ohyggligt.

  /Emily Haydari, ledamot i Utbildningsnämnden Örkelljunga (SD)

 • Sverigdemokraternas budget för 2020

  Av eskilandersson den 8 november, 2019
  0

  Här kan du ladda ner vårt förslag till budget för Örkelljunga kommun 2020.

  SD-Budget-2020-2022

 • Rör inte vårt västerländska arv!

  Av eskilandersson den 3 oktober, 2019
  0

  Skolverket föreslår att antikens historia ska tas bort från undervisningen. Ett förslag som har provocerat och väckt frustration bland såväl oss Sverigedemokrater, som många andra skarpsinniga personer. 

   

  I början av 1900- talet var ämnet historia ett av skolans viktigaste. Staten ville utbilda goda och kunniga medborgare och då var kunskap om historien väldigt viktig. Man lyfte fram ett bildningsideal i Sverige och där skulle kunskap om Antiken självklart ingå, eftersom Sverige och Europa vilade på dess grund. Men i den svenska skolan har historieundervisningen genomgått stora förändringar. Den som undervisades i historia på 80-talet känner inte igen den historieundervisningen som undervisas idag, eftersom man har slopat och minimerat utrymmet för många historiska epoker och händelser. Vi anser att det är en oroväckande utveckling som drar åt fel håll, en utveckling som har förkastat och förminskat vikten av vår historia, sakta men säkert.

   

  Den västerländsk civilisationen föddes i antikens Grekland. De gamla grekerna lade grunden till vår västerländska kultur och det är också därifrån vi har hämtat både kunskap och många tankesätt. Som till exempel vår moderna demokrati, en del av våra myter och sagor, samt ursprunget till matematik, historia och andra vetenskaper. Grekerna har lärt oss hur god konst ska se ut, hur livet på ett torg ska fungera, hur uppfostran och undervisning kan gå till, samt kunskap om teater, tänkande, idrott och läkekonst. Antiken är vårt kulturarv, något som ska bevaras, förvaltas, förkovras och vi är skyldiga att föra historien vidare till generation efter generation.

   

  Vi alla, även de som arbetar på Skolverket, bör ställa sig frågan: -vad vore vi utan vår historia? Uppenbarligen tomma blad, så som historikern Heléne Lööw vackert beskriver: “Historia handlar om vilka vi är som människor. Hur vi i andra tider och på andra platser förhållit oss till livet, döden och varandra, hur vi konstruerat och raserat gemenskaper, hur vi skapat mening och minnesbärande berättelser. Utan historia blir vi tomma blad, som fladdrar runt i en obegriplig och åsiktsdriven samtid.”

  Eller som historikern Bo Eriksson redogör bedårande:

  ”Det förflutna är en del av människans – mänsklighetens – identitet. Det går inte att välja bort historia, att säga att det inte har någon betydelse, då det är ett existentiellt faktum som är förbundet med människan som både biologisk varelse och samhällsvarelse.”

  Emily Haydari (SD)

  Ledamot i utbildningsnämnden

  Örkelljunga kommun

   

 • Niclas Bengtsson vald till ny gruppledare för SD Örkelljunga, från 15 oktober

  Av eskilandersson den 21 september, 2018
  0

  Niclas Bengtsson vald till ny gruppledare för SD Örkelljunga

  Pressmeddelande från Sverigedemokraterna Örkelljunga 2018-09-21

   

  Sverigedemokraternas nya kommunfullmäktigegrupp valde den 20 september Niclas Bengtsson till gruppledare för gruppen och tillika partiets förslag till oppositionsråd i Örkelljunga. Partiet, som numera är största oppositionsblock då vi växt om S + MP, förväntar sig att få det 50% oppositionsråd som största oppositionsparti ska få.

   

  Niclas Bengtsson kommenterar:

  • Jag ser framemot att få leda arbetet som gruppledare i en av partiets absolut starkaste kommuner. Jag har varit med från starten i Örkelljunga 2006 och hoppas att vi nu får det genomslag i politiken som väljarna vill att vi ska få.

   

  SD Örkelljunga bildades 2006 efter att i valet ha fått 3 mandat i kommunfullmäktige i Örkelljunga. Örkelljunga uppmärksammades extra när det 2014 blev den kommun där SD fick störst andel röster till kommunfullmäktige med 23,9%. 2018 ökade partiet ytterligare till 31,47% till kommunfullmäktige och är numera största parti med bred marginal.

  Största block är Alliansens, M + C + KD, därefter SD och minsta block S + MP.

  Tidigare gruppledare var Tommy Brorsson, som kommer ta plats i Kommunfullmäktiges presidium, där vi begär platsen som 2a vice ordförande. Tommy Brorsson avgår som gruppledare vid skiftet mellan grupperna, som är den 15 oktober.

   

  Niclas Bengtsson