Välkommen till

SD Örkelljunga

Det här vill vi

Vi är ett parti som eftersträvar en hög grad av gemenskap och samhörighet i samhället. Vi eftersträvar ett varmare samhälle där människor känner trygghet och visar omtanke genom att ta ansvar för sig själva, för varandra och för sin gemenskap. En förutsättning för en gemensamt finansierad välfärdspolitik, låg brottslighet och en fungerande arbetsmarknad är den gemenskapen.

Specifikt för Örkelljunga så vill vi bygga vidare på bilden av Örkelljunga som en trevlig lantlig by. Sverigedemokraterna vill att Örkelljunga kommun utvecklas mer mot en landsbygdsidyll där vi satsar på de styrkor som kommunen redan har.

Vi vill ha ordning och reda i skolan

Skolan ska bygga på lärande och undervisning. Sverigedemokraterna menar att en rådande ordning och reda i klassrummen är grunden för en god inlärningsmiljö. Arbetsmiljön i skolan är avgörande för elevers hälsa, inlärning och trivsel. Framförallt elever med behov av stöd, är hjälpta av en skola med klara regler och en tydlig ledning men alla elever presterar bättre i en ordnad miljö. Det är också viktigt att grundskolan får de resurser som behövs för att lyckas. Genom att prioritera våra grundskolor vill vi ge resurserna som behövs för att skapa den trygga skola barnen behöver. Grundskolan behöver även bra lokaler och vi prioriterar därför även medel för en ny grundskola i centrum.

Vi vill skapa ett tryggare Örkelljunga

Under de senaste åren har det svenska samhället genomgått stora förändringar som innebär att säkerhet och trygghet har kommit att bli några av de viktigaste samhällsfrågorna. Det handlar om nya utmaningar i form av en grövre och mer organiserad brottslighet, omfattande gängkriminalitet, våldsbejakande extremism och en påtaglig otrygghet i vissa bostadsområden. Trygghet är den grunden till ett stabilt samhälle. Ett samhälle med rådande otrygghet och osäkerhet begränsar och i många fall tar friheten från medborgarna som i sin tur banar vägen till ett destruktivt samhälle.

Vi vill ha en trygg ålderdom

De äldre kommuninvånarna som varit med om att bygga upp vår välfärd och som i hela sina liv arbetat förtjänar att få åldras med värdighet och trygghet. Örkelljungas äldre förtjänar att få världens bästa äldreomsorg. Vi kan inte acceptera att äldre dör ensamma, slutar sina liv socialt isolerade eller att människor känner stark oro inför att bli gamla på grund av brister inom omsorgen och sämre pensionsvillkor. Den dag man får svårt att klara sig själv ska samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövs för att den äldre ska kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv.

Vi vill ha ett blomstrande näringsliv

Vi vill göra Örkelljunga ännu mer attraktiv för företagare och entreprenörer. Kommunen ska tillvarata arbetande människors intressen, men samtidigt verka för ett gott näringslivsklimat. Örkelljunga kommun är en av tio kommuner i hela landet som har lägst skatt. Det ska vi försätta verka för och bibehålla nuvarande kommunskatten låg. En god kommunal ekonomi för arbete och näringsliv i Örkelljunga är naturligtvis avgörande för att kunna återupprätta välfärden. "En väg in" är en given strategi för oss, liksom att samarbetet med näringslivet ska vara självklart i vår verksamhet och även privata alternativ ska finnas där det tillför mervärde.

Aktuellt

Denna förening tillhör

SD Skåne